Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2012, lúc 19:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vị sứ giả được sai đến để dọn đường cho Cuộc Quang Lâm của Ta, gánh nặng đối với con sẽ càng trở nên nặng nề hơn.

Con sẽ là mục tiêu tấn công của nhiều sự thù hận và nhiều người, bao gồm cả những linh mục trong Giáo Hội của Ta, sẽ tìm cách diệt trừ con.

Những ai loan truyền những Thông Điệp của Ta cũng sẽ bị thử thách như vậy. Là những người loan truyền Sự Thật, họ sẽ bị tấn công bằng lời lẽ của con người.

Đây là thời gian mà con phải làm việc trong thinh lặng và cứ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo đảm rằng những Thông Điệp này được trao cho càng nhiều người càng tốt.

Khi Lời Chí Thánh của Ta bắt đầu vươn tới khắp mọi nơi, thì sự giận dữ chống lại những Thông Điệp này sẽ trở nên sâu sắc. Khi người ta đả phá những Thông Điệp của Ta, và trong một số trường hợp, người ta sẽ tuyên bố là lạc giáo thì các con vẫn phải tiếp tục. Hãy đoàn kết với nhau và đừng lắng nghe những lời nói bóng bẩy nhưng hết sức độc địa mà người ta nhắm vào các con.

Hãy luôn mạnh mẽ và can đảm.Hãy bước đi bên Ta khi chúng ta đi trên con đường lên đồi Canvê. Hãy biết chắc rằng Sứ Vụ gian khó này đã từng được tiên báo và Sứ Vụ này sẽ rất gian khó đối với nhiều người trong các con.

Ta chúc lành cho tất cả các con cũng như cảnh báo các con không được phép hoang mang khi những cuộc tấn công trở nên khốc liệt hơn. Chính vì đây là Lời Chí Thánh của Ta mà người ta sẽ tỏ ra hết sức căm thù. Đây là cái giá phải trả cho việc cứu rỗi các linh hồn, bao gồm cả những linh hồn gây đau khổ cho các con nhiều nhất.

Chúa Giêsu của các con