Thứ hai ngày 7 tháng 1 năm 2013, lúc 22:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con có thể tự hỏi tại sao khi Ta thông truyền cho con thì dường như đây là điều tự nhiên nhất trên thế giới.

Đôi khi con thắc mắc tại sao con không cảm thấy bị choáng ngợp bởi sự Hiện Diện của Ta. Ta cho phép điều này xảy ra, vì con sẽ cảm thấy không thể nào đứng vững được trước sự Hiện Diện của Ta, vì con sẽ chết ngất bởi Sức Mạnh trong Ánh Sáng của Ta. Tuy nhiên, Ta cho phép con được nhìn thoáng qua một chút ánh sáng của Thiên Chúa, như là một đặc ân dành cho con. Vì khi ấy con sẽ hiểu được Ánh Sáng, Tình Yêu và Thần Khí của Ta mạnh mẽ biết dường nào.

Nếu con người được nhìn thoáng qua dù chỉ một phần rất nhỏ sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, thì con người sẽ bị choáng ngợp đến nỗi không thể chịu nổi Ánh Sáng của Ta, vì Ánh Sáng của Ta khiến cho con người bị mù lòa.

Đây là khoảng cách mà tội lỗi ngăn cách con người với Đấng Tạo Hóa của mình. Khi Ánh Sáng của Ta được tỏ ra cho các linh hồn, thì họ chỉ có thể được Ta đón nhận vào Vương Quốc của Ta sau khi họ đã được thanh tẩy. Chỉ có những ai tự khiêm tự hạ trước Mặt Ta mới được bảo bọc trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta. Cho dù các con có tuyên bố là yêu mến Ta nhiều biết bao, thì các con vẫn phải luôn đền tội trước mắt Ta, nếu các con muốn được ban cho Tặng Ân nơi Lòng Thương Xót của Ta.

Đối với từng tội nhân, Ta nói rằng không một giờ nào qua đi mà các con không phạm tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm của các con. Tuy nhiên, khi các con khiêm nhường nhìn nhận sự yếu đuối của các con, có đầy tình yêu dành cho Ta, và Ta có thể cảm nhận được nỗi thống hối của các con, thì Ta sẽ ngay lập tức bỏ qua những tội lỗi của các con.

Khi Ta đến để bảo bọc các con bằng Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta, trước Cuộc Quang Lâm của Ta, Ta sẽ ban cho các con sự thanh tẩy cần thiết, để rồi các con được đón nhận và được đưa vào nơi an toàn trong Ánh Sáng Thánh Thiêng của Ta. Vào ngày đó Ánh Sáng của Ta sẽ bao phủ trái đất. Nhiều người mặc dù không hề biết gì về Ánh Sáng nơi Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, cũng sẽ ngay lập tức đón nhận Ơn Cứu Rỗi của Ta.

Để được đón nhận vào trong Ánh Sáng Lòng Thương Xót của Ta, các con phải nhìn nhận rằng Quyền Năng của Thiên Chúa là vĩnh cửu. Chỉ nhờ vào Quyền Năng của Thiên Chúa, các con mới hiện hữu. Chỉ nhờ vào Tình Yêu của Thiên Chúa, các con mới có thể sống muôn đời. Những ai khước từ Ánh Sáng chỉ có thể tìm thấy bóng tối. Bóng tối chỉ có thể mang lại một điều, đó là các con phải chấp nhận cuộc sống trong đau khổ muôn đời mà tên ác quỷ mang lại cho các con.

Hãy để cho Ánh Sáng của Ta chiếu tỏa trên các con, nhưng trước tiên các con phải nỗ lực để được quyền dự phần trong Ánh Sáng đầy quyền năng này, Ánh Sáng sẽ ban cho các con một nơi ở trong Vương Quốc của Ta đến muôn đời.

Ta chúc lành cho các con. Ta mời gọi các con. Hãy đến với Ta và đừng sợ hãi gì, vì Ta kiên nhẫn chờ đợi các con. Chỉ khi các con đến với Ta, thì các con mới hiểu được Sự Thật trong Lời Hứa của Ta.

Chúa Giêsu của các con