Thứ sáu ngày 11 tháng 1 năm 2013, lúc 11:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta và hãy nghe cho rõ khi Ta tỏ bày Nỗi Đau của Ta. Đầu của Ta đang bị nghiền nát trong đau đớn bởi những gai nhọn bao phủ, khi Ta phải chịu nỗi đau của Cuộc Khổ Hình Thập Giá – hai ngàn năm sau khi Ta bị đóng đinh trên thế gian này.

Thời Điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta đã đến rất gần. Đừng để một ai nghi ngờ Lời Hứa quang lâm của Ta. Đừng để một ai nghi ngờ về việc Cuộc Quang Lâm của Ta có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hãy chuẩn bị linh hồn các con vì thời điểm ấy đã đến gần. Tốt hơn là các con nên tập trung vào tình trạng linh hồn các con hơn là về sự thịnh vượng của các con trong tương lai.

Những vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo hiện đang cảm nhận nỗi đau đớn của gai nhọn. Họ phải chịu nỗi đau như vậy vì họ đang buộc phải đón nhận những thứ giáo lý mà những nhà lãnh đạo chính trị áp đặt lên họ, thứ giáo lý này đến từ miệng con thú.

Đối với tất cả những ai công kích Lời Ta qua những Thông Điệp này, Ta phải cảnh báo các con rằng, đây là lúc diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Chúa và Satan trong thời cuối. Cầu mong Chúa Cha tha thứ các lỗi phạm của các con. Xin Người tuôn đổ Lòng Thương Xót trên tất cả những đường lối cố chấp và sai lạc của các con, tất cả những đường lối ấy dung túng cho tội lỗi.

Nỗi đau đớn của Mão Gai mà người ta đang áp đặt trên các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta trên trái đất trong cơn đau hấp hối, giờ đây đang tái diễn như đã được tiên báo. Nỗi đau của sự khước từ – khước từ Lời Ta, sự Hiện Hữu của Ta và các Giáo Huấn của Ta – không chỉ mình Ta phải cảm nhận nỗi đau này mà tất cả những linh hồn đáng thương vốn tôn vinh Ta, những người công bố Lời Chí Thánh của Ta và những người yêu mến Ta, cũng phải cảm nhận nỗi đau này.

Thánh Tâm Ta kết hiệp mật thiết với họ trong tình yêu và hy sinh. Họ sẽ nhận biết điều này ngay lập tức, vì giờ đây Ta ban cho họ Ơn Nước Mắt của Tình Yêu và Hoán Cải, khi họ đọc chiến dịch cầu nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (93) Xin Ơn Nước Mắt Hoán Cải

Lạy Chúa Giêsu, xin thật gần gũi với tâm hồn con.

Con nên một cùng Chúa.

Con yêu mến Chúa.

Con tôn vinh Chúa.

Xin cho con cảm nhận được Tình Yêu của Chúa.

Xin cho con cảm nhận nỗi đau của Chúa.

Xin cho con cảm nhận được sự Hiện Diện của Chúa.

Xin ban cho con Ơn Khiêm Nhường để con nên xứng đáng với Vương Quốc của Chúa dưới đất cũng như trên trời.

Xin ban cho con Nước Mắt Hoán Cải, để con hiến dâng Chúa chính mình con như một môn đệ đích thực, ngõ hầu giúp Chúa trong Sứ Vụ của Chúa nhằm cứu lấy từng linh hồn nơi trần gian, trước khi Chúa lại đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy dấn thân. Ta hứa rằng Ta sẽ ban cho các con Ơn Nước Mắt Hoán Cải để các con thực sự được hiệp nhất trong Thánh Tâm Ta khi các con đọc kinh này.

Hỡi các môn đệ yêu dấu và trung thành của Ta, Thánh Tâm Ta ôm ấp các con. Ta thương yêu các con. Giờ đây Ta ở với các con theo cách mà các con không thể chối bỏ được.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con