Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013, lúc 22:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Sứ Vụ này tiếp tục gia tăng và lan rộng trên toàn thế giới, thì nhiều phép lạ sẽ xảy ra khi lòng nhân từ của Ta sẽ đến với những ai phải chịu đau đớn khủng khiếp. Khi Ta đến thế gian lần đầu tiên, Ta đã ban Lòng Thương Xót của Ta cho những linh hồn cần đến sự Cứu Giúp của Ta.

Sẽ có những người bị quỷ nhập do thiếu đức tin và có những người phải chịu đau đớn khủng khiếp về thể xác. Những ai chạy đến với Ta, sẽ được Ta chữa lành. Ta sẽ thực hiện điều này để thắp lên ngọn lửa đức tin trong linh hồn họ, nhưng chính nhờ Quyền Năng của Chúa Thánh Thần mà họ mới được chữa lành.

Hãy mang đến cho Ta những nỗi khốn khổ của các con. Hãy mang đến cho Ta những lo lắng của các con. Hãy mang đến cho Ta nỗi đau của các con. Hãy đến với Ta qua những lời cầu nguyện và Ta sẽ nhận lời các con. Ta mong muốn đem tất cả các con vào trong Vòng Tay Thánh Thiêng của Ta và bảo vệ các con.

Giờ đây, hãy đón nhận Ơn Chữa Lành mà Ta ban cho các con. Ơn Chữa Lành này được ban cho các con dưới hình thức một Chiến Dịch Cầu Nguyện và sẽ chữa lành các con về tâm trí, thân xác và linh hồn.

Qua lời cầu nguyện này, Ta ban cho các con Ơn Chữa Lành Chữa Lành hết sức quý giá. Bằng cách đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này, các con sẽ thấy rằng lời cầu nguyện này sẽ mang đến cho các con và những ai mà các con nhắc đến trong lời cầu nguyện này, những ơn lành phi thường từ Thiên Đàng. Như vậy, lời cầu nguyện này sẽ đem lại sự che chở đặc biệt cho việc canh tân tinh thần của những người lầm lạc, vốn là những người không vững tin và là những người cảm thấy chán chường. Họ có thể đang chịu nỗi khổ của sự nghi ngờ. Họ có thể đang chịu nỗi đau của những căn bệnh về thể xác, vốn phá tan đi khả năng đón nhận bình an, tình yêu và sự an ủi của Ta.

Để đón nhận ơn chữa lành này, xin các con hãy đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện dưới đây:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (94) Xin ơn chữa lành tâm trí, thân xác và linh hồn

Lạy Chúa Giêsu, con sấp mình trước Nhan Chúa, trong cơn đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật, và với lòng khát khao lắng nghe Tiếng Chúa.

Nguyện xin Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa chạm đến con, để con được tràn đầy Ánh Sáng Thiên Tính của Chúa trong tâm trí, thân xác và linh hồn. Con tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa.

Con xin trọn vẹn dâng Chúa nỗi đau đớn, thống khổ của con và cầu xin Chúa ban cho con Ân Sủng để tín thác vào Chúa, nhờ đó Chúa có thể chữa lành con khỏi nỗi đau thể xác và tinh thần tăm tối, để con được lành lặn trở lại và bước theo Con Đường Sự Thật và để Chúa dẫn dắt đến sự sống trong Địa Đàng Mới. Amen.

Trước hết, các con phải có đức tin. Khi ấy bằng ân sủng của Lòng Thương Xót, Ta sẽ nhận lời cầu xin của các con để chữa lành các con theo Thánh Ý Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con