Thứ sáu ngày 18 tháng 1 năm 2013, lúc 19:30

Hỡi các con, xu hướng đã thay đổi khi tội lỗi tiếp tục lan tràn khắp nơi. Khi tâm hồn con người đón nhận tội lỗi thì trái đất sẽ quằn quại trong cơn đau đớn dưới sức nặng của bóng tối.

Người ta đang dàn dựng Chiến Tranh Thế Giới và chẳng bao lâu nữa cuộc chiến sẽ bộc lộ tất cả những sự xấu xa, vốn đến từ tâm hồn của những kẻ lãnh đạo thế giới, những kẻ liên kết với nhau như thể anh em ruột thịt.

Chúng sống dựa vào nhau, nhưng chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ không còn quyền lãnh đạo trong các quốc gia, vì chúng phải chịu trách nhiệm với một kẻ làm chủ duy nhất – tên Phản Kitô.

Đối với nhiều người, thế giới dường như vẫn vậy nhưng thật ra không phải như vậy. Chính vì hiện thân của những tên quỷ đang đi lại trong khắp các trung tâm quyền lực để gieo rắc sự dữ mà toàn thể nhân loại sẽ phải chịu đau khổ.

Quyền lực nằm trong tay những kẻ làm nô lệ cho những lãnh đạo độc ác, có nghĩa là các quyền công dân sẽ biến mất.

Người ta đã thấy được những dấu chỉ này. Chẳng bao lâu nữa, tất cả các quyền công dân sẽ bị bãi bỏ và các con sẽ phải tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, và đầu phục Người, nhờ đó các con có thể đứng vững trước những bất công mà các con sẽ phải chứng kiến.

Việc loại bỏ tất cả những biểu tượng về Thánh Tử của Mẹ có nghĩa là khởi đầu của một sự kết thúc. Một khi điều này xảy ra, các con sẽ biết rằng thời điểm của Cuộc Quang Lâm đã đến gần.

Các con phải liên tục cầu nguyện, và tiếp tục đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện, vì những Chiến Dịch Cầu Nguyện này rất quyền năng và sẽ giúp giảm bớt nỗi đau khổ mà tổ chức độc ác đang dàn dựng.

Trái đất giờ đây sẽ rung chuyển ở nơi trú ngụ của những kẻ lãnh đạo nằm dưới quyền điều khiển của tên ác quỷ. Bàn Tay của Thiên Chúa Tối Cao, sẽ giáng phạt trái đất, nhưng phần lớn những kẻ đang sống trong tội lỗi có thể được cứu nhờ lời cầu nguyện của các con.

Các Giáo Hội và những ai rao giảng Lời Chúa giờ đây đang cảm nhận được ảnh hưởng của tên ác quỷ.

Họ là những mục tiêu chính của tên ác quỷ, và tên Phản Kitô sẽ không từ bỏ mục tiêu của hắn là hủy diệt tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho đạo binh của Chúa Kitô giữ được sự điềm tĩnh và bình an.

Chính khi các con hoàn toàn tín thác vào Thánh Tử của Mẹ, bằng việc dâng cho Người ý chí tự do của các con, mà các con trở nên mạnh mẽ.

Khi ấy các con sẽ kiên vững trước những thử thách.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi