Chúa Nhật ngày 20 tháng 1 năm 2013, lúc 17:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn những môn đệ của Ta đón nhận những thay đổi vốn sẽ diễn ra trong tương lai mà không phải sợ hãi gì. Chính nhờ những thay đổi này mà nhân loại mới được thanh tẩy.

Những hành động độc ác của chiến tranh và việc bãi bỏ quyền con người, mà người ta sẽ gây ra để kiểm soát việc điều hành nhiều quốc gia của các con, sẽ sớm diễn ra. Nếu trận chiến cuối cùng này giữa Vương Quốc của Cha Ta và tên ác quỷ cùng bè lũ của hắn không diễn ra, thì sự dữ không thể bị diệt trừ.

Người ta sẽ luôn ra sức để giành quyền kiểm soát tiền tệ của các con và việc các con có được tiền bạc. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện của các con có thể ngăn chặn những nhà lãnh đạo độc ác trong việc áp đặt ách nô lệ này. Những con người này sẽ phá hủy Giáo Hội của Ta và chỉ còn lại một vài người được phép dâng những Thánh Lễ mỗi ngày. Tuy nhiên có những người trong số họ vẫn đứng vững nhờ ân sủng của Thiên Chúa.

Họ sẽ bách hại Giáo Hội và tạo ra sự chia rẽ khủng khiếp giữa những nhà lãnh đạo trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo. Tuy nhiên, sẽ có những linh mục và hàng giáo sĩ vẫn đứng vững vì họ không chịu quy phục những áp lực này.

Người ta sẽ ra sức ngăn chặn các Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Giải Tội, tuy nhiên những tôi tớ được thánh hiến trung thành và can đảm sẽ tiếp tục phụng sự Ta.

Hãy nhớ rằng những lời cầu nguyện của các con sẽ giảm nhẹ ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của những thử thách này. Khi những linh hồn ưu tuyển của Ta cầu nguyện một cách đặc biệt cho những hành động của Lòng Thương Xót, thì Ta sẽ nhận lời cầu nguyện của họ.

Chúa Giêsu của các con