68 Điều Về Phản Kitô Bất Cứ Ai Cũng Nên Đọc Để Biết

Đây là 68 điều cần biết về Phản Kitô được trích từ Kinh Thánh và các lời của Mẹ Maria và Chúa Giêsu Kitô cảnh báo về hắn – Phản Kitô (Antichrist), tự cái tên đã nói lên tất cả, đó là kẻ chống lại Chúa Giêsu Kitô. Kẻ đó là ai? Ở đâu? Hắn xuất hiện khi nào và sẽ làm gì? Số phận của Phản Kitô sẽ ra sao?

Phản Kitô được nhắc đến trong Kinh Thánh

Thị kiến của tiên tri Daniel

1. Chương 7 câu 25 trong sách Daniel đã nhắc đến những thế lực trong đó có vua thế gian “sẽ thốt ra những lời phạm đến Đấng Tối Cao và ngược đãi chư thánh của Người” “thay đổi Lề Luật”. Đó là con thú thứ tư trong thị kiến:  “là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại”.

Trong thư thứ nhất của thánh Gioan:

2. “Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng
Đức Giêsu là Đấng Kitô ?
Kẻ ấy là tên Phản Kitô,
là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con”.
(1 Gioan chương 2 câu 22).

Trong thư thứ hai của thánh Gioan:

3. “Vì có nhiều người mê hoặc đã lan tràn khắp thế gian, họ là những kẻ không tuyên xưng Đức Giê-su Kitô là Đấng đã đến và trở nên người phàm. Đó là kẻ mê hoặc và là tên Phản Kitô“. (2 Gioan chương 1 câu 7).

Thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica của thánh Phaolô

Nói về Phản Kitô như sau:

4. “Tên đối thủ tôn mình lên trên tất cả những gì được gọi là thần và được sùng bái, thậm chí nó còn ngồi trong Đền Thờ Thiên Chúa và tự xưng là Thiên Chúa”. (Thessalonica chương 2 câu 4)

Thánh Phaolô, trong chương thứ hai thư này, đã nói đến một số những biến cố sẽ xảy ra trước ngày Quang Lâm Lần Thứ 2 của Đức Giêsu Kitô.

Ngài tóm lược tất cả vào một hiện tượng bội giáo cùng khắp, trong đó phần lớn có sự nhúng tay của một nhân vật mang một loạt những danh hiệu sau: Con của kẻ vô đạo, đứa hư đốn, kẻ nghịch tặc, tên vô tín ngưỡng, phường dụ dỗ mê hoặc.

Thánh Phaolô coi Phản Kitô là một cá nhân hơn là một nhóm như Thánh Gioan nói trong thư thứ hai của Ngài. Như lời của Thánh Gioan, Ngài còn cho rằng tất cả những ai chống lại Thiên Chúa và chối bỏ Thiên Chúa thì đều là Phản Kitô hết thảy.

Dựa trên nhu liệu Thánh Kinh, vẫn chưa đủ dữ kiện để hiểu rõ về Phản Kitô. Vậy thì kế đến chúng ta sẽ cùng lược qua những mặc khải chính Thiên Chúa & Mẹ Maria nói về Phản Kitô để chúng ta hiểu rõ hơn.

Mẹ Maria nói về Phản Kitô

Trong thông điệp La Salette

(Xem thêm: Thông điệp La Salette tại đây)

5. Phản Kitô – Antichrist sẽ được sinh ra từ một nữ tu gốc Do Thái, một trinh nữ giả kẻ thông tri với con rắn già, nguyên nhân của mọi sự ô uế và đê tiện. Cha của hắn sẽ là một Giám mục.

6. Roma sẽ mất Đức Tin và trở thành nơi của Phản Kitô – Antichrist ngự trị.

7. Cùng với đó, các ác quỷ và Phản Kitô sẽ làm những phép lạ vĩ đại trên mặt đất và trong không trung.

priest stefano don gobbi 68 Điều Về Phản Kitô Bất Cứ Ai Cũng Nên Đọc Để Biết

Trong thông điệp dành cho Linh mục Stefano Don Gobbi

Mẹ giải thích về ý nghĩa của con số 666:

8. Con số 333 biểu thị Thiên Chúa. Lu-xi-phe nổi loạn chống lại Thiên Chúa bằng tính kiêu căng ngạo mạn, vì nó muốn tự đặt mình trên Thiên Chúa. Số 333 là con số biểu thị mầu nhiệm Thiên Chúa. Người nào muốn đặt mình trên Thiên Chúa đều mang dấu 666 và do đó con số này biểu thị tên của Lu-xi-phe, Satan, có thể nói là tên của người nào chống Chúa Kitô, là tên của Phản Kitô. (Từ mục 8-13: TĐ ngày 17 tháng 06 năm 1989).

9. Con số 666 biểu thị một lần, có nghĩa là trong lần thứ nhất, nói đến năm 666, sáu trăm sáu mươi sáu. Vào thời kỳ lịch sử đó, Phản Kitô tỏ mình ra qua hiện tượng Hồi Giáo, Hồi Giáo trực tiếp chối bỏ mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa và Thiên Tính của Chúa Giêsu Kitô.

10. Con số 666 biểu thị gấp đôi, nghĩa là trong lần thứ hai, nói đến năm 1332. Trong giai đoạn lịch sử này (Chú thích: là giai đoạn xảy ra cuộc Đại ly giáo – Thệ Phản do Martin Luther cầm đầu), Phản Kitô tỏ mình ra qua một cuộc tấn công triệt để niềm tin vào Lời Thiên Chúa.

Mỗi người được tự do đọc và hiểu Kinh Thánh theo cách hiểu của riêng mình. Bằng cách đó, đức tin vào Lời Thiên Chúa bị hủy diệt.

martin luther 68 dieu can biet ve phan kito 68 Điều Về Phản Kitô Bất Cứ Ai Cũng Nên Đọc Để Biết
Martin Luther & nhóm thệ phản sau này đã phân rẽ làm nhiều nhánh, ai nấy giải thích Thánh Kinh tùy theo ý mình dẫn đến vô số lầm lạc.

11. Hành động của Phản Kitô trong giai đoạn lịch sử này, là chia rẽ Giáo Hội và hậu quả là có nhiều giáo phái Kitô mới dần dần trở nên càng lúc càng mất nhiều đức tin đích thực vào Lời của Thiên Chúa.

Con số 666 biểu thị gấp ba, có nghĩa là trong lần thứ ba, nói đến năm 1998. Trong giai đoạn lịch sử này, Bè Tam Điểm, nhờ bọn đội lốt Giáo Sĩ trợ lực, sẽ đạt được ý đồ của nó : ý đồ dựng nên một ngẫu tượng để đặt vào vị trí của Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.

Một Kitô Giả và một Giáo Hội Giả.

12. Hậu quả là, pho tượng (Biểu tượng?) được dựng nên nhằm tôn vinh con thú thứ nhất, được mọi cư dân trên mặt đất tôn thờ và những ai muốn mua bán đều phải thích dấu của nó trên tay hay trên trán, chính là tượng (Biểu tượng?) của Phản Kitô.

Từ đó các con phải đi đến tột đỉnh của sự thanh tẩy, của tình trạng đại gian khó và của tình trạng đại bội giáo.

Đến lúc đó, tình trạng đại bội giáo sẽ trở nên phổ biến vì hầu hết mọi người sẽ đi theo Kitô Giả và Giáo Hội Giả.

13. Bấy giờ cửa sẽ mở rộng để kẻ hay là chính con người của Phản Kitô xuất hiện.

14. Dấu ở trên trán và trên tay biểu lộ những người nào được cấp cho dấu ấy hoàn toàn bị lệ thuộc vào dấu ấy. Dấu ấy biểu thị kẻ thù nghịch với Chúa Kitô, nghĩa là, dấu của Phản Kitô. (TĐ ngày 08-09-1989)

Dấu của Phản Kitô
Điểm chung: tất cả đều bị kiểm soát. Chỉ có một khác biệt duy nhất một bên bị ép buộc xăm mình, một bên tự nguyện nhận con chip.

Và Mẹ nói với Linh mục Don Gobbi rằng thời của Phản Kitô đã đến:

15. Thời buổi của các con là thời buổi đã được Kinh Thánh báo trước, cũng là thời buổi đại bội giáo và thời buổi xuất hiện Phản Kitô. (TĐ ngày 19-05-1991)

16. Giờ đại thử thách, trước hết đã đến với Giáo Hội, vì Giáo Hội sẽ bị lay động vì tình trạng thiếu đức tin, bị mờ nhạt vì tình trạng bội giáo, bị thương tổn vì phản bội, bị con cái bỏ rơi, bị chia rẽ vì ly giáo, bị Tam Điểm thống trị và chiếm hữu, đã trở thành vùng đất màu mỡ sẽ trổ ra cây cối gian ác là con người tội lỗi vô đạo, là tên Phản Kitô sẽ đem vương quốc của nó vào nội tình Giáo Hội. (TĐ ngày 01-01-1993)

17. Trong thời buổi đại thử thách giờ đây đã đến, cuộc giao tranh mãnh liệt giữa Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời và Con Rồng Đỏ, giữa các lực lượng thiện và ác, giữa Chúa Kitô và Phản Kitô vẫn còn trở nên mạnh mẽ hơn đẫm máu hơn. (TĐ ngày 02-10-1993)

18. Nhiệm vụ của Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en là nhiệm vụ chống lại tên Phản Kitô này và chiến thắng nó, tống cổ nó vào vương quốc đen tối và hỏa hào của nó. (TĐ ngày 29-09-1994)

Phản Kitô và bè lũ của nó sẽ bị đánh bại.
Phản Kitô và bè lũ của nó sẽ bị đánh bại.

19. Lu-xi-phe là đứa chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện với trọn quyền lực của Phản Kitô. (TĐ ngày 29-09-1995)

Thông điệp của Đức Trinh Nữ Maria ban cho nữ tu Guadalupe

20. Hố thẳm tăm tối đã mở rộng các cánh cửa, bởi vì tên Phản Kitô đang chuẩn bị, Vị Vua Bóng Tối đang phối hợp thời gian để chiếm hữu những ai đang không ở trong tình trạng ân sủng. (Guatemala ngày 9 tháng 9 năm 1988)

21. Những ai không ẩn náu dưới sự bảo vệ của Áo Choàng Mẹ sẽ chết về tay tên Phản Kitô. (Guatemala ngày 9 tháng 9 năm 1988)

22. Mẹ đã nói với các con khi hiện ra ở La Salette. Những gì Mẹ nói đến ở đó đang xảy ra ngày hôm nay. Những lời tiên tri đang trở thành sự thật, Giáo Hội đang hướng về sự hủy diệt, và các con sẽ nhìn thấy kinh hoàng như việc Rôma sẽ trở nên tổng hành dinh của quân Phản Kitô. (Guatemala ngày 9 tháng 9 năm 1988)

23. Hỡi các con, thời giờ đang đến, khi tên Phản Kitô giả làm Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ, và tất cả những ai không chuẩn bị sẽ bị lừa gạt. (Guatemala ngày 10 tháng 3 năm 1989)

Nhưng đừng quên rằng Mẹ sẽ luôn luôn hướng dẫn các con, để các con sẽ không rơi vào tay tên Phản Kitô, bởi vì Mẹ sẽ bảo vệ các con, và Mẹ sẽ giúp các con thấy ánh sáng, và Mẹ sẽ hướng dẫn các con hướng về Chúa Giêsu Kitô Con Chí Thánh Mẹ. (Guatemala ngày 10 tháng 3 năm 1989)

24. Những ai ở trong tình trạng tội trọng sẽ chết về tay tên Phản Kitô. (Guatemala ngày 12 tháng 5 năm 1989)

25. Các con thân mến, tất cả những ai ở dưới Áo Choàng Mẹ, Mẹ sẽ ban cho họ những ơn sủng cần thiết tùy theo tình trạng của họ, Mẹ sẽ ban những ơn sủng cần thiết cho gia đình và cho chính bản thân các con, để đức tin, hy vọng, bác  ái và khiêm nhường, là những vũ khí các con cần trong thời này, sẽ luôn luôn chiếu sáng trong các con. (Guatemala ngày 10 tháng 8 năm 1990)

Và một ơn rất đặc biệt, Mẹ sẽ ban cho các con ơn phân định, để các con hiểu biết con đường nào nên đi, để cỏ dại, sự dữ, tôi tớ của tên Phản Kitô, không lừa dối, và tàn phá linh hồn và tâm hồn của các con được. (Guatemala ngày 10 tháng 8 năm 1990)

Chúa Giêsu Kitô nói về Phản Kitô

26. Hãy nghĩ đến linh hồn của các con và nhớ rằng Cha đã phán: “Sẽ đến một thời mà mỗi người trong các con phải nhìn nhận ơn cứu độ của chính mình và không còn theo những mục tử xấu, những vị đi theo những tiên tri giả, tiên tri giả của tên Phản Kitô. (Guatemala ngày 14 tháng 10 năm 1988)

27. Hãy hiểu rằng đây là thời kỳ cuối, hãy biết rằng thời kỳ này là của tên Phản Kitô, và hắn đã tự xâm nhập (introduce) vào trong Giáo Hội và tàn phá Giáo Hội với sự trợ giúp của các linh mục, giám mục, hồng y và ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp. (Guatemala ngày 14 tháng 10 năm 1988)

Các con phải cảnh giác và sử dụng khả năng phân định, bởi vì ngay cả Ðức Giáo Hoàng cũng giúp, giúp người ta phạm sai lầm.

27. Và tất cả những ai giúp đỡ cho tên Phản Kitô và tôn sùng Con Thú sẽ bị đày ở phần sâu nhất của Hỏa Ngục. (Guatemala ngày 9 tháng 12 năm 1988)

28. Trước khi tên Phản Kitô lộ diện, sự Bội Giáo Trầm Trọng , đã ở trong Giáo Hội, sẽ đến. Nó đang ở đó, hãy mở lớn mắt, để các con đừng bị lừa  dối. Các con linh mục đã bỏ rơi Giáo Lý của Cha, các ngài đã để cho những người không được thánh hiến (consecrated) đụng chạm đến Mình Thánh của Cha, hãy biết rằng đó là một tội trọng.

ruoc le tren tay 68 Điều Về Phản Kitô Bất Cứ Ai Cũng Nên Đọc Để Biết

29. Cha thấy nhiều tội lỗi, thật nhiều tội lỗi. Ðức Mẹ đau khổ vì điều đó, bởi vì các con không muốn lắng nghe.

Và như Cha nói, đừng lẫn lộn, khi tên Phản Kitô đến, và ngự trên ngai Cha, và nói rằng hắn là Ðấng Thiên Sai.

Hãy ghi nhận những gì Cha nói. Hãy lắng nghe Cha cho rõ, để các con không phải chết, bởi vì những Thiên Thần đang chuẩn bị, các con thân mến, để thổi tiếng kèn cuối cùng. (Guatemala ngày 9 tháng 3 năm 1990)

30. Những ai không tin và chê cười lời Cha sẽ rơi vào tay tên Phản Kitô. (Guatemala ngày 14 tháng 9 năm 1990)

Phản Kitô được nói đến trong mặc khải dành cho Maria D. Mercy

31. Hãy cầu nguyện thường xuyên với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, bởi vì Ngài sẽ giúp Cha trong trận chiến lớn, Chúng Ta sẽ sớm chiến đấu chống lại sự dữ, tên Phản Kitô và những người cứu tinh giả.

32. Một kẻ sẽ sớm xuất hiện và tự xưng rằng hắn chính là Ta. Nhưng tất nhiên điều này không thể xảy ra được, vì đến tận cuối cùng Ta mới ngự đến.

33. Hắn sẽ thực hiện những điều kỳ diệu, những hành động của hòa bình, những việc làm nhân đạo và những hành động để lấy lòng công chúng.

34. Hắn sẽ được tôn thờ và quyền năng của hắn sẽ đến từ Satan, tên vua của bóng tối. Hắn sẽ tỏ ra thuyết phục đến nỗi khi hắn thể hiện những dấu lạ có liên quan đến những vị đại thánh, thì nhiều tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ khiêm cung phủ phục dưới chân hắn.

35. Tên ác quỷ là một kẻ lừa dối. Hắn rất xảo quyệt và đôi khi hắn sẽ tỏ ra như là một kẻ đầy yêu thương và khoan dung. (Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012)

36. Đừng bao giờ nghĩ rằng tên Phản Kitô sẽ ào ạt tấn công vào Giáo Hội của Con Mẹ và dùng vũ lực để chiếm lấy vị trí quyền lực. Do chính tên lừa dối tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy, tên Phản Kitô sẽ chiếm lấy vị trí quyền lực vì người ta mời hắn chiếm lấy.

37. Tên Phản Kitô sẽ được mọi người mến mộ trước hết nhờ vào những kỹ năng chính trị của hắn. Và rồi hắn sẽ chú ý đến nhiều tôn giáo khác, nhưng mục tiêu chính của hắn là Kitô Giáo. Chúa Kitô là kẻ thù mà hắn khiếp sợ nhất và cũng là mục tiêu đầy hận thù của hắn, vì thế mà mục tiêu cuối cùng của hắn là hủy diệt Giáo Hội của Con Mẹ.

38. Hắn sẽ tham gia vào việc thực hiện các quyết định trong kế hoạch nhằm tạo ra một thứ tôn giáo toàn cầu mới. Tất cả những thay đổi này – khi mà Giáo Hội công khai kêu gọi sự hiệp nhất của tất cả các tôn giáo – sẽ diễn ra trước khi tên Phản Kitô chiếm lấy vị trí quyền lực trong Giáo Hội của Con Mẹ.

39. Cuối cùng, người ta sẽ công bố rằng hắn trở thành kẻ lãnh đạo của tổ chức trật tự thế giới mới và người ta sẽ rầm rộ tổ chức lễ nhậm chức của hắn.

Trên toàn thế giới, người ta sẽ cảm nhận được biến cố này với sự tham dự của những nhà lãnh đạo chính trị, những người có địa vị cao trọng và những người nổi tiếng, và khi người ta đặt vương miện lên đầu hắn thì sự việc này sẽ như thể người ta đóng chiếc đinh cuối cùng vào Thân Mình của Con Mẹ.

40. Hắn sẽ thực hiện những dấu lạ hữu hình một cách cả thể, những dấu lạ này sẽ khiến cho người ta tin vào sự thánh thiện của hắn.

Người ta sẽ nói rằng, tên Phản Kitô có thể tỏ cho người ta thấy những dấu thánh trên người hắn và người ta chứng kiến hắn chữa lành những người đau yếu và những người bệnh tật gần chết.

41. Người ta sẽ cho rằng hắn thực hiện những phép lạ phi thường và cuối cùng hắn sẽ làm cho nhiều người tin rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô và rằng, việc hắn vươn đến vị trí cao nhất trong giáo hội lầm lạc này, là một dấu chỉ về Cuộc Quang Lâm.

42. Những kẻ lãnh đạo lầm lạc trong nhiều giáo hội sẽ đón nhận hắn và lớn tiếng ca ngợi những việc làm bác ái của hắn trên toàn thế giới.

Hắn sẽ đón nhận những vinh dự to lớn trong nhiều quốc gia và người ta sẽ trưng bày hình ảnh của hắn trong nhà của họ. (Chúa Nhật ngày 7 tháng 9 năm 2014)

43. Tất cả những biến cố này nghe hết sức khủng khiếp, như thể sét đánh ngang tai, nhưng đây chính là cách thức hành động của con thú.

Không, người ta sẽ coi những việc làm của hắn như là công cuộc phúc âm hóa vĩ đại trên toàn thế giới, theo những cách nhìn khác nhau. (Thứ bảy ngày 7 tháng 6 năm 2014)

44. Các con sẽ biết rằng thời điểm để tên Phản Kitô bước vào Giáo Hội của Con Mẹ đã đến, khi người ta sửa đổi những nhà tạm và trong nhiều trường hợp, nhà tạm bị thay đổi bởi những thứ làm bằng gỗ.

45. Khi ấy tất cả những luật lệ sẽ bị thay đổi; Nghi Thức Phụng Vụ bị biến đổi; các Bí Tích bị đảo lộn; cho đến khi, cuối cùng, người ta không còn cử hành Thánh Lễ theo đúng Giáo Lý Công Giáo nữa.

Trước đó và vào ngày mà tên Phản Kitô ngạo nghễ ngồi lên ngai của hắn, thì sự hiện diện của Con Mẹ sẽ không còn nữa.

46. Người ta sẽ hân hoan, ăn mừng và sẽ có những lễ hội để tôn vinh, khi mà người ta sẽ trao tặng những phần thưởng cao quý cho những kẻ theo dị giáo.

Các con sẽ chứng kiến sự thịnh vượng và sự hiệp nhất mạnh mẽ giữa các tín ngưỡng khác nhau và những kẻ có danh giá sẽ được người ta cư xử như những vị thánh sống – ngoại trừ một kẻ.

Kẻ mà Mẹ muốn nói đến chính là tên Phản Kitô và người ta sẽ tin rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô. (Chúa Nhật ngày 27 tháng 4 năm 2014)

47. Chỉ khi Bí Tích Thánh Thể bị loại bỏ hoàn toàn thì tên Phản Kitô mới có thể xâm nhập vào Giáo Hội của Ta và chiếm lấy Giáo Hội.

48. Đừng bao giờ cho rằng đứa con của Satan, tên Phản Kitô sẽ tỏ ra hung hăng hoặc tỏ ra như là một kẻ độc tài độc ác, vì đó không phải là cách thức của hắn.

Thay vào đó, hắn sẽ có nhiều bạn bè.

Hắn sẽ được nhiều chính phủ cũng như những kẻ thù trong Giáo Hội của Ta yêu mến, những kẻ sẽ lên tiếng hoan nghênh mọi hành động của hắn cho đến khi hắn được ban cho một vị trí danh dự trong Giáo Hội của Ta.

Các hồng y, các giám mục và những thành phần khác trong Giáo Hội của Ta sẽ liên tục nói về hắn và ca ngợi hắn trong những bài giảng của họ.

Sức thu hút của hắn quá mạnh mẽ đến nỗi người ta sẽ như thể bị thôi miên.

Nhờ vào sức mạnh siêu nhiên của Satan, hắn sẽ lôi kéo những người đưa ra các quyết định trong Giáo Hội của Ta, đến khi cuối cùng họ sẽ phải cúi mình trước mặt hắn như thể hắn chính là Ta. (Thứ bảy ngày 15 tháng 3 năm 2014)

49. Người ta sẽ bị lừa gạt bởi nhiều hành động, lời nói và việc làm vốn sẽ đến từ hắn.

Với vẻ bề ngoài điềm tĩnh, đầy ngọt ngào và ve vãn, hắn sẽ cao ngạo bào chữa cho mọi thứ tội lỗi chống lại Thiên Chúa.

50. Hắn sẽ thuyết phục nhiều người rằng việc tước đoạt sự sống là điều tốt cho những người khác và là một phần quan trọng trong những quyền của con người.

51. Người ta sẽ coi những lời nói phạm thượng thốt ra từ môi miệng hắn là chính đáng và phải lẽ.

Hắn sẽ biện minh cho mọi thứ bằng cách trích dẫn Kinh Thánh một cách ngược ngạo.

Những ai nghe theo từng lời hắn nói ra sẽ không hiểu biết hết được Lời của Thiên Chúa để có thể tuyên bố ngược lại những điều hắn nói.

Và rồi hắn sẽ tạo ra ấn tượng rằng hắn cầu nguyện thường xuyên và hắn sẽ tuyên bố rằng hắn được ban cho ơn thiêng hết sức đặc biệt.

52. Hắn sẽ sử dụng mọi thứ quyền lực của tà thần, do Satan ban cho hắn, để thuyết phục nhân loại rằng hắn có những dấu thánh liên quan đến những vị thánh.

Tên Phản Kitô sẽ dùng những cái được gọi là năm dấu thánh trên người hắn để thuyết phục nhân loại rằng hắn là Chúa Giêsu Kitô và rằng hắn đã đến để cứu vớt nhân loại.

Khi ấy hắn sẽ nói rằng hắn đang loan báo Cuộc Quang Lâm và những ai phủ phục dưới chân hắn mà tôn thờ, sẽ bị các Thiên Thần của Thiên Chúa quét đi cùng với hắn và ném vào hồ lửa. (Thứ bảy ngày 15 tháng 2 năm 2014)

53. Tên Phản Kitô sẽ trỗi dậy và trở nên hết sức mạnh mẽ đến nỗi hình ảnh của hắn sẽ được người ta nhìn thấy khắp nơi.

Người ta sẽ tạc tượng hắn và gương mặt hắn sẽ xuất hiện liên tục trong các bản tin và trên các màn ảnh truyền hình khắp thế giới.

54. Mẫu Ảnh Cứu Rỗi, cùng với những Ân Sủng khác mà Mẫu Ảnh này hứa ban, khi các con mang theo bên người, sẽ bảo vệ các con chống lại quyền lực của tên Phản Kitô.

55. Tên Phản Kitô sẽ mê hoặc được nhiều người và người ta sẽ nhìn nhận hắn như là một nhà lãnh đạo quyền lực nhất, được lòng dân chúng nhất, có sức thu hút và có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Nhiều người sẽ tin rằng tên Phản Kitô là một người rất thánh thiện, và vì mối liên hệ của hắn với Giáo Hội của Con Mẹ nên hàng triệu người sẽ quay về và chạy theo những gì họ tin là Sự Thật.

56. Tên Phản Kitô sẽ được người ta nhìn nhận như là một nhà lãnh đạo vĩ đại có sức thu phục, hấp dẫn và vẻ mê hoặc rất đáng yêu.

Và rồi cuối cùng hắn sẽ bắt đầu phô diễn những quyền năng chữa lành và nhiều người sẽ xuất hiện và tuyên bố là được hắn chữa lành.

Nhiều người cũng sẽ tuyên bố là chứng kiến những phép lạ trước sự hiện diện của hắn.

Và rồi một loạt những cuộc hiện ra không có thật, trong đó người ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Thánh Thần, sẽ xuất hiện ở khắp nơi.

57. Giới truyền thông sẽ tạo ra một hình ảnh của hắn giống như thần và rất ít người dám công khai chỉ trích hắn.

Vì khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ của hắn, nên trong một khoảng thời gian rất ngắn, hắn sẽ lừa gạt được hàng triệu người.

58. Tên Phản Kitô, qua những nghi lễ tôn thờ Satan, sẽ được người ta chứng kiến là bay lên trời. (Thứ sáu ngày 7 tháng 2 năm 2014)

59. Hắn sẽ không bao giờ nhắc đến Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trong xác phàm và đã chết trên Thập Giá vì hắn không thể nhắc đến được.

Không, hắn sẽ rao giảng sự thật theo hướng ngược lại. Hắn sẽ nói rằng, giờ đây, cuối cùng thì hắn đã đến trong xác phàm.

Nhiều người sẽ tin rằng hắn là Đấng Kitô. Hắn, tên Phản Kitô, sẽ nói nhiều thứ tiếng, nhưng môi miệng hắn sẽ không thể thốt ra một lời nào bằng tiếng Latinh. (Thứ hai ngày 9 tháng 12 năm 2013)

60. Khi những Ảnh Tượng của Ta biến mất và không còn ai nhìn thấy nữa và khi mà những Thánh Giá, Kinh Thánh, Sách Lễ, chuỗi hạt mân côi, các mẫu ảnh đeo cổ, cỗ áo Đức Bà và Thánh Giá Bênêđictô không còn được tìm thấy nữa, thì các con sẽ biết được rằng triều đại của con thú đã bắt đầu.

61. Ngay sau khi hắn tạo dựng hoà bình – một thứ hoà bình giả tạo – được tạo ra bởi những cuộc chiến mà hắn giúp để khơi mào – thì hắn sẽ đưa ra những phát ngôn gây hoang mang.

Hắn, tên Phản Kitô, sẽ tuyên bố rằng hắn đã nhận được những thông điệp từ Thiên Chúa Cha và những thông điệp này sẽ tỏ ra rất đáng tin cậy.

Khi ấy, bằng việc sử dụng năng lực của tà thần, người ta sẽ chứng kiến hắn chữa lành nhiều người và hắn sẽ làm ra vẻ như là được ban những ơn thiêng trọng đại.

62. Khi ấy hắn, tên Phản Kitô, sẽ tự xưng mình là Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm Người, và hắn tuyên bố rằng đã đến lúc để hắn cải thiện thế giới và cứu vớt toàn thể nhân loại.

Bất cứ ai dám thách thức sự thô bỉ và những lời lẽ tục tĩu, vốn sẽ thốt ra từ miệng lưỡi của con thú, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

63. Những nhân vật có danh tiếng trên thế giới, những nghệ sĩ, giới truyền thông, ngôi sao điện ảnh, tất cả sẽ lớn tiếng kêu gào để được người ta biết là xuất hiện cùng với tên Phản Kitô và hình ảnh của hắn sẽ xuất hiện nhiều hơn bất cứ một ai đến trước hắn.

Hắn sẽ thông thạo nhiều ngôn ngữ; hắn là kẻ đẹp trai; có khiếu hài hước xuất chúng và kỹ năng giao tiếp phi thường.

Hắn sẽ rất thận trọng khi nói về những gì liên quan đến Thiên Chúa và hắn sẽ không bao giờ nhắc đến Mẹ Thiên Chúa, để người ta coi như Mẹ không còn đóng vai trò gì nữa.

64. Những cuộc phỏng vấn tên Phản Kitô trên truyền hình sẽ trở nên phổ biến và người ta sẽ theo sát từng lời hắn nói ra.

Hắn sẽ ảnh hưởng đến những chính trị gia trong mọi đất nước và những ai mà người ta thấy là xuất hiện với hắn, sẽ được đối đãi như vương giả.

Mọi sự vẫn chưa kết thúc ở đó. Những lời hắn nói ra sẽ được rao giảng trên các bục giảng trong tất cả các nhà thờ.

Hắn sẽ được ban cho danh dự và địa vị hết sức cao trọng trong tất cả các giáo hội, tới khi cuối cùng hắn ngồi trên ngai tòa mới trong đền thờ mới của Babylon.

65. Tên Phản Kitô sẽ tạo ra những quỹ tài trợ để lôi kéo những công ty, những tổ chức, cũng như những hội từ thiện, để phục vụ cho trung tâm thương mại thế giới mới của hắn.

66. Tất cả những ai thề hứa trung thành với hắn, qua những nghi thức tôn giáo, qua những thỏa thuận kinh doanh hoặc thương mại, sẽ phải nhận lấy một con dấu. Những ai nhận lấy con dấu, vốn sẽ có hình thức như một thẻ ngân hàng và con chíp đặc biệt, con chíp này sẽ được gắn vào tay của họ, thì họ sẽ bị mất linh hồn vào tay hắn.

Tất cả những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ thoát khỏi nanh vuốt của tên Phản Kitô và thoát khỏi nỗi kinh hoàng.

Đừng phớt lờ lời cảnh báo này. Đừng sợ hãi, vì nếu các con tuân theo lệnh truyền của Ta, các con sẽ được bảo vệ. (Thứ bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013)

67. Con rắn cũng trao cho tên Phản Kitô những thông điệp đặc biệt mà hắn ghi chép cẩn thận và rồi phân phát cho thuộc hạ của hắn trên Trái Đất.

Những thông điệp này mang theo những chỉ dẫn để báng bổ Giáo Hội của Ta, nhằm chuẩn bị cho tên Phản Kitô lên ngôi và lừa gạt nhân loại tin rằng hắn là Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế của Nhân Loại.

68. Hắn, tên Phản Kitô, sẽ bắt chước mọi khía cạnh trong Thiên Tính của Ta, mà con rắn tỏ lộ cho hắn biết.

Con rắn đã quan sát Cuộc Khổ Nạn của Ta và chỉ mình hắn mới có những hiểu biết tường tận liên quan đến biến cố khủng khiếp này.

Hắn sẽ chế nhạo Ta bằng việc truyền cho các thuộc hạ trung thành của hắn tái lập lại các nghi lễ hoàn toàn trái ngược với các nghi lễ trong Giáo Hội của Ta.

Lời Ta sẽ bị lấy đi và những phần ghê tởm sẽ được thêm vào, để tôn vinh con thú, và nhiều người sẽ không hiểu được ý nghĩa của những thứ ghê tởm này. (Thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2013)


Leave a Comment

347 Shares
Share via
Copy link