Thứ ba ngày 22 tháng 1 năm 2013, lúc 10:24

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Ánh Sáng của Ta sẽ chiếu tỏa trên những quốc gia vốn chưa từng được dạy bảo về Sự Thật.

Những nơi mà người ta không hề nhắc đến Thiên Chúa, thì giờ đây Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta sẽ ngự trị khắp mọi nơi trong những quốc gia vốn không tôn vinh Ta mặc dù họ nhận biết Ta là Ai. Cuối cùng bức màn của sự tăm tối sẽ được gỡ bỏ, và những linh hồn đói khát sẽ uống lấy Thần Khí của Ta và hoan hỷ đón nhận Lời Chí Thánh của Ta. Sau khoảng thời gian này, bằng việc lan rộng của những Nhóm Cầu Nguyện, họ sẽ được ban cho Sự Thật.

Ta muốn nói đến những quốc gia mà ở đó nhà thờ thì trống vắng, những nơi mà các Bí Tích hiếm khi được cử hành, và người ta cũng không còn cử hành những Thánh Lễ hằng ngày nữa.Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, tùy vào việc các con loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, những linh hồn tăm tối và những người không biết gì về Ta sẽ được soi sáng và được nhẹ nhàng thúc đẩy để đến với Ta.

Ta chúc lành cho các con, và bởi Quyền Năng của Tình Yêu sâu sắc mà Ta dành cho từng người trong các con, Ta sẽ gia tăng số lượng những người như các con lên nhiều lần. Các Nhóm Cầu Nguyện của Ta sẽ được thiết lập trong mọi quốc gia, và với Ân Sủng của Chúa Thánh Thần, các con sẽ nói tiên tri trên toàn thế giới Nhân Danh Ta.

Hãy nhắc nhở mọi người về những Giáo Huấn của Ta. Hãy nhắc nhở các linh hồn đọc Kinh Thánh, đó là một trong những Tặng Ân tuyệt vời nhất mà Cha Ta ban cho các con. Hãy đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta; hãy đọc những Thông Điệp Đầy Hy Vọng của Ta và cầu nguyện để các con có thể đánh động được những tâm hồn chai đá nhất. 

Ta sẽ ban cho các con nhiều Ân Sủng và Ta sẽ dẫn dắt các con từng bước trên Con Đường Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con