Thứ tư ngày 23 tháng 1 năm 2013, lúc 16:05

Hỡi các con, các con phải cố gắng dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì điều này rất quan trọng.

Các con phải dành thời gian để đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện vì những lời cầu nguyện này đã giảm nhẹ rất nhiều thảm kịch trên thế giới, vốn do những kẻ độc ác thực hiện những hành động hết sức tàn bạo.

Các con không bao giờ được phép quên đi sức mạnh của lời cầu nguyện, hoặc quên đi một thực tế rằng, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ mà Mẹ có thể giúp các con trong nỗ lực để gìn giữ Đức tin của các con.

Nhiều người trong các con đang bận rộn với các vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng các con phải thực hiện mọi nỗ lực để tỏ lòng tôn kính đối với Thánh Tử của Mẹ. Đối với nhiều người thì việc cầu nguyện có thể là điều khó khăn.

Có thể khó để cầu nguyện một mình, và đối với những người vốn không thể nhìn thấy Thánh Nhan rạng ngời và hoàn hảo nhất của Con Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, thì họ có thể dễ dàng bị lo ra.

Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện ngắn (95)

Xin giúp con có được thời gian để cầu nguyện.

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp con, vì con đang nỗ lực tìm thời gian để cầu nguyện.

Xin giúp con dâng lên Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Mẹ, thời gian, vì Người xứng đáng để con tỏ cho Người thấy rằng, con yêu mến Người biết bao.

Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin Mẹ chuyển cầu cho con những Ân Sủng cần thiết và cầu xin Con yêu dấu của Mẹ ban cho con mọi ân sủng và đặc ân, để Người có thể bảo bọc con trong Cung Lòng của Thánh Tâm Người. Amen.

Hỡi các con, hãy đi theo Con Đường Sự Thật, tất cả những gì các con cần làm là dành thời gian cần thiết để cầu nguyện. Chính nhờ quyền năng của lời cầu nguyện mà Lòng Thương Xót của Con Mẹ được loan truyền khắp thế giới. Chính nhờ việc các con đọc các Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Thánh Tử của Mẹ có thể hoàn tất Giao Ước để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi