Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn truyền cho các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta phải thận trọng khi thiết lập nhóm trong các quốc gia của họ. Họ phải luôn có sẵn Nước Phép, phải có Tượng Chịu Nạn và phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để xin phúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 96: Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của chúng con

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến Dịch Cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của Satan, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể bách hại chúng con trong Sứ Mệnh Thánh Thiêng này để cứu rỗi các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và vững vàng, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Amen.

Các con hãy đọc lời nguyện này trước và sau mỗi buổi họp mặt cầu nguyện.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta phải truyền cho các con để bảo đảm rằng việc cầu nguyện phải là nền tảng trong tất cả những buổi họp mặt cầu nguyện. Ta không muốn các con suy tưởng một cách tiêu cực hoặc tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình, vì Ta chỉ mang đến cho các con Tình Yêu và Lòng Thương Xót mà thôi.

Những Thông Điệp của Ta thì đầy hy vọng và Ta sẽ giảm nhẹ phần lớn những đau khổ đã được tiên báo, nhờ vào sức mạnh của các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện. Mục đích của Sứ Vụ này là để cứu các linh hồn. Ngoài mục đích này ra thì không có bất cứ điều gì khác. Những Thông Điệp của Ta được trao ban nhằm soi sáng các con, cảnh báo các con về những mối nguy hiểm, vốn sẽ ảnh hưởng đến đức tin của các con, và cũng để chuẩn bị các con cho Địa Đàng Mới của Ta.

Giờ đây các con hãy dấn thân trong bình an. Ta sẽ che chở từng Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện bằng vô số những Ân Sủng của Ta, kể cả Ơn Phân Định.

Chúa Giêsu của các con