Thứ sáu ngày 25 tháng 1 năm 2013, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Quyền năng của Ta đang gia tăng mạnh mẽ nhờ vào Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn nhân loại, trong thời gian này. Ngay cả những linh hồn nguội lạnh và thờ ơ cũng sẽ hoán cải nhờ vào những Ân Sủng mà giờ đây Ta tuôn đổ trên nhân loại, vì lòng quảng đại của con trong việc đáp lại Lời Mời Gọi của Ta từ Thiên Đàng.

Mọi quốc gia sẽ nhận ra Quyền Năng của Chúa Thánh Thần; mọi nỗ lực sẽ được thực hiện; không một linh mục nào mà không nhận biết những Thông Điệp của Ta; không một môn đệ yêu dấu nào của Ta mà không được đánh động bởi những Thông Điệp của Ta. Ngay cả những ai khước từ Ta cũng sẽ quay lại để lắng nghe Lời Ta vì Thần Khí của Ta đánh động tâm hồn họ.

Hãy hân hoan, vì chỉ mới hai năm kể từ khi Sứ Vụ này bắt đầu mà Lời Ta đã được hơn hai trăm quốc gia biết đến và đã được chuyển dịch ra gần bốn mươi ngôn ngữ. Ta sẽ tiếp tục loan truyền những Thông Điệp của Ta trong mọi ngôn ngữ; trong những người giàu có và người nghèo khó; trong những người vô thần và những tôi tớ được thánh hiến của Ta.

Ta không phân biệt giữa những người không tin vào Thiên Chúa và những người dâng hiến cả cuộc đời cho Ta, Chúa Giêsu của họ. Mỗi một linh hồn đối với Ta đều quan trọng như nhau, những linh gây đau khổ cho Ta; những linh hồn phản bội Ta; những linh hồn làm Ta phải khóc trong đau buồn; những linh hồn tấn công Ta; những linh hồn thù ghét Ta và đóng đinh Ta – Ta yêu thương họ tất cả. Vì vậy Ta kiên nhẫn chờ đợi. Ta biết rằng, khi Sự Thật được mọi người hiểu ra, thì họ sẽ chạy đến cùng Ta. Họ sẽ khóc trong niềm hân hoan khi nhận ra rằng họ có một tương lai khi mà sự chết không còn nữa.

Đây là Lời Hứa của Ta, và khi các con lo buồn, bị hành hạ, bị ngược đãi và bị cho là những kẻ khờ dại, thì tất cả những gì các con cần phải làm là tập trung vào Lời Hứa này của Ta. Địa Đàng Mới này dành cho tất cả các con. Khi các con nỗ lực hết sức để cứu các linh hồn, hãy giữ lời hứa này trong lòng các con.

Chúa Giêsu của các con