Thứ hai ngày 28 tháng 1 năm 2013, lúc 21:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy nói với các môn đệ của Ta rằng họ không bao giờ được phép từ bỏ lòng sùng kính đối với Lời Chí Thánh của Ta. 

Sự lớn mạnh của chủ nghĩa vô thần có nghĩa là chỉ cần đề cập đến Thiên Chúa hay những luật lệ do Người đặt ra, là đã có thể gây ra sự phẫn nộ. Nó đã trở nên như thể là một sự báng bổ khi đề cập đến vai trò của Thiên Chúa trong cuộc sống của các con.

Chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ thông qua một thứ luật lệ vốn sẽ cho phép sự báng bổ, nhằm loại bỏ đi bất cứ sự trung thành công khai nào đối với Thiên Chúa.

Hỡi các tín hữu đáng thương của Ta, các con sẽ cảm thấy khó khăn để cất lên tiếng nói nhân Danh Ta. Họ sẽ xúc phạm đến các con và tuyên bố những điều hết sức khủng khiếp về Ta, tuy nhiên các con không thể nào bảo vệ được Ta.

Những quốc gia Kitô Giáo nơi mà người dân tôn vinh Ta, sẽ không được phép tuyên xưng Đức Tin Kitô Giáo của họ, vì việc hình thành những thứ luật lệ này sẽ chống lại những Giáo Huấn của Ta.

Biết bao nhiêu người không muốn nhận biết Ta. Những ai nhận biết Ta sẽ bị bách hại. Vì thế, Ta muốn nói rằng mỗi khi các con ra sức cầu nguyện cùng Ta, thì người ta sẽ xâm phạm vào sự riêng tư của các con. Mỗi khi các con tìm cách lãnh nhận các Bí Tích, thì các Bí Tích sẽ trở nên khó để có thể lãnh nhận.

Rồi khi các con thiết lập các Nhóm Cầu Nguyện, người ta sẽ yêu cầu các con phải dừng lại. Mỗi một nhóm sẽ nhận thấy không chỉ là sự chống đối ở những nơi nhất định, mà còn bị những kẻ giả mạo tìm cách xâm nhập để phá hủy thành quả mà các Nhóm Cầu Nguyện này tạo ra. Chưa bao giờ các con chứng kiến sự chống đối khủng khiếp như vậy đối với việc các con tận hiến cho Ta, cho những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, hoặc cho những Thông Điệp của Ta.

Nhiều linh mục và tu sĩ đang nhanh chóng đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, vì họ nhận biết Ta và nhận ra Tiếng Nói của Ta. Biết bao nhiêu người sẽ tiếp tục được mời gọi và sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta khi Ta kêu gọi họ cứu lấy những linh hồn mà họ được giao phó.

Nhưng khi số lượng những người đáp lại lời mời gọi của Ta tăng lên, thì những kẻ chống đối cũng sẽ gia tăng sự phẫn nộ và lên án. Những tôi tớ của Ta sẽ phải chịu đau khổ vì tình yêu của họ dành cho Ta. Kẻ thù của họ sẽ bao gồm những người cũng yêu mến Ta, nhưng lại bị lừa gạt bởi những kẻ mà họ hết lòng trung thành. Những kẻ khác sẽ bị tà khí của sự dữ cám dỗ để tố cáo Ta. Họ làm như vậy để ngăn cản kế hoạch của Ta, một kế hoạch để hoàn tất Thánh Ý của Cha Ta nhằm cứu rỗi các linh hồn và đón nhận tất cả con cái Thiên Chúa vào Địa Đàng Mới của Người.

Các con phải chống lại những nỗ lực hết sức ghê tởm ấy, nhưng vẫn phải luôn giữ gìn phẩm giá của mình. Hãy tiếp tục cầu nguyện cho những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những kẻ giống như Giuđa trước kia, khi chúng hôn lên má Ta nhưng lại phản bội Ta.

Ta sẽ ở cùng các con trong suốt thời gian đau khổ này, thậm chí các con có thể sẽ phải khiếp sợ bởi những lời nói hết sức cay nghiệt đến từ miệng lưỡi của những kẻ tự xưng là môn đệ của Ta.

Chúa Giêsu của các con