Thứ ba ngày 29 tháng 1 năm 2013, lúc 04:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Satan đang trút cơn giận dữ xuống thế giới khi Chúa Thánh Thần đang tăng cường sự Hiện Hữu Thánh Thiêng của Người trong biết bao nhiêu linh hồn, qua Sứ Vụ này cũng như những Sứ Vụ khác mà Ta đã chấp thuận.

Sự hận thù, giết người và thiếu bác ái gia tăng dữ dội và tội lỗi đã gia tăng mạnh mẽ như đám cháy rừng trên toàn thế giới.

Thời gian để chuẩn bị cho Ngày Trọng Đại của Ta khi Ta ngự đến, giờ đây phải được bắt đầu bằng một sự quan tâm đặc biệt. Khi các con, những môn đệ yêu dấu đáp lại lời mời gọi của Ta, Ta sẽ gia tăng đức tin của các con và các con sẽ làm cho đức tin sinh sôi nảy nở ở khắp mọi nơi.    

Sứ Vụ này là đỉnh điểm của tất cả những lệnh truyền mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, qua tất cả những ngôn sứ đã đến trước các con. Các con không nhận ra rằng, từ thưở ban đầu, các ngôn sứ khi mô tả Ngày của Thiên Chúa, đều đề cập đến Thời Điểm của Ta, khi Ta hoàn tất giao ước cuối cùng sao?

Kế Hoạch của Ta là đến và ban cho các con sự sống đời đời mà Ta đã hứa khi Ta giải thoát các con khỏi xiềng xích của tội lỗi qua cái chết của Ta trên Thập Giá. Đối với những ai lo sợ về Ta, hãy biết rằng, Ta không bao giờ lừa dối các con trong một Sứ Vụ hết sức quan trọng như Sứ Vụ này. Ta sẽ không mời gọi các con trợ giúp Ta cứu các linh hồn, chiến đấu chống lại tên ác quỷ, hay khích lệ các con cầu nguyện, nếu Ta không phải là Chúa Giêsu của các con, Đấng đang mời gọi các con.

Hỡi các con nhỏ bé đáng thương của Ta, các con đang sống trong sự khốn cùng, không phải do chính các con tạo ra. Ta là lối thoát duy nhất của các con. Các con sẽ lãng phí thời gian để đi lang thang, bị lạc lối và bị xao lãng, nếu giờ đây các con không bước theo Ta. Đức tin của các con chỉ có thể được mạnh mẽ nhờ vào các Bí Tích mà thôi. Hãy luôn giữ vững đức tin của các con và bước theo Ta. Đó là tất cả những gì Ta mời gọi các con. Khi ấy hãy cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn.

Ta sẽ không bao giờ lên án các con vì không đón nhận những Thông Điệp Thánh Thiêng này của Ta. Nhưng Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các con nếu các con nguyền rủa Lời của Thiên Chúa, được ban cho các con bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nếu các con không tin vào những Thông Điệp của Ta, hãy lờ đi và tiếp tục tôn kính Ta.

Hỡi các môn đệ của Ta, các con sẽ nhanh chóng tạo ra một đạo binh lớn mạnh chống lại kẻ thù của Thiên Chúa. Khi đạo binh này lớn mạnh, thì các con hãy khích lệ càng nhiều càng tốt những tôi tớ được thánh hiến của Ta để giúp đỡ các con. Điều quan trọng là cho dù họ có gặp biết bao chống đối thì họ vẫn phải cử hành Thánh Lễ hằng ngày và ban Bí Tích Thánh Thể cho những ai cần đến. 

Chúa Giêsu của các con