Thứ bảy ngày 2 tháng 2 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta yêu thương con và Ta ở cùng con từng giây từng phút trong Sứ Vụ Thánh Thiêng này. Giờ đây Ta đang dẫn dắt con trong mỗi một nhiệm vụ mà con thực hiện, để bảo đảm rằng Lời Ta được lan tỏa đến mọi con cái Thiên Chúa.

Đừng bao giờ để những ngăn cản hay trở ngại khiến con phải dừng bước và trì hoãn những gì mà giờ đây được coi là Sứ Vụ cấp bách để cứu rỗi nhân loại.

Khi các tín hữu của Ta quy tụ trong những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện, thì họ cũng cảm nhận được Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Ta, và Ta sẽ tỏ mình ra cho họ theo nhiều cách để họ nhận biết Ta. Những dấu chỉ mà Ta ban sẽ được nhận ra ngay lập tức.

Ta sẽ tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Chữa Lành, những Ân Sủng và Phúc Lành của Ta trên các con. Đây là một thời kỳ mà không có gì là không thể làm được vì lợi ích của tất cả mọi người, nếu điều ấy theo đúng Thánh Ý Thiên Chúa.

Giờ đây, các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta đang liên kết với nhau, đạo binh còn sót lại của Ta sẽ lan rộng và lớn mạnh. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, cũng như hạt giống được gieo vào một vài tâm hồn lúc khởi đầu, họ đã lớn mạnh và nhân rộng trong hơn 200 quốc gia, nhiều quốc gia mà các con không biết.

Hãy tiếp tục xây dựng nền móng. Mỗi viên đá đặt lên đều quan trọng, vì cuối cùng nó sẽ tạo ra một cầu thang dẫn đến Thiên Đàng.

Chúa Giêsu của các con