Thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những tai ương phát sinh trên toàn thế giới, ở một mức độ thông thường, thì nhân loại phải luôn nỗ lực hết sức để trở nên giống như Ta.

Trong cuộc sống hàng ngày của các con, điều quan trọng là hãy đối xử với tha nhân như Ta đã từng dạy các con, trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này. 

Trước tiên các con phải luôn suy nghĩ trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, vốn sẽ ảnh hưởng đến người khác theo hướng có thể gây ra xung đột.

Khi ai đó xin các con giúp đỡ, thì hãy giúp họ. Nếu ai đó gây xung đột với các con, mà các con biết sự xung đột này sẽ gây tổn thương cho người khác, thì các con phải ngăn chặn điều này lại.

Cách các con giao tiếp với những người khác sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sự bình an trong tâm trí các con. 

Khi các con đối xử bất công với tha nhân, nói xấu họ hoặc tìm cách lừa gạt họ, thì các con sẽ chuốc lấy điều này cho chính bản thân các con.

Vì Ta sẽ phán xét các con, theo cách các con đối xử với tha nhân. 

Bất cứ điều gì tốt lành nơi tâm hồn các con đều có thể được nuôi dưỡng để giúp các con trở thành một người tốt, để rồi các con có thể đối xử với tha nhân như Ta đối xử với họ. 

Đối với mỗi hành động mà các con thực hiện để làm vui lòng Ta, thì các con làm rạng danh Thiên Chúa Vinh Hiển.

Hãy luôn tìm kiếm Sự Thật trong cuộc sống hàng ngày của các con, vì Sự Thật sẽ giúp các con trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ, điều mà các con sẽ phải đối mặt, trong từng giai đoạn của cuộc hành trình với Ta.

Chúa Giêsu của các con