Thứ Sáu ngày 8 tháng 2 năm 2013, lúc 23:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nếu người ta nhận ra Tặng Ân mà Ta ban cho nhân loại, khi Ta cho sống lại những kẻ đã chết và những vị thánh, những người sẽ vui hưởng với những ai được ban cho Tặng Ân Sự Sống Đời Đời trong Vương Quốc của Ta, thì các con mới có thể thực sự thể hiểu được phúc lành rất đặc biệt này.

Việc mất đi một người thân yêu trên trần gian này, có thể là rất đau buồn và gây nên nỗi đau đớn khôn nguôi. Nhưng Lời Hứa của Ta là hiệp nhất các con nên một với những người đã chết trong tình trạng Ân Sủng, Ta sẽ quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa theo một phương thế vô cùng vinh hiển.

Các gia đình sẽ đoàn tụ. Những người thân yêu sẽ quy tụ lại với nhau và điều này sẽ tạo ra một bầu khí vui mừng trọng đại. Tất cả những ai được phúc vào Địa Đường Mới của Ta, nơi tặng ban sự sống đời đời, sẽ phải kinh ngạc trước tầm mức vô cùng to lớn nơi Tặng Ân Vô Biên của Ta.

Hãy chuẩn bị cho cái chết. Đừng sợ cái chết. Tuy nhiên, hãy biết rằng Địa Đàng không phải là nơi dễ dàng bước vào. Cần phải có nhiều sự chuẩn bị về mặt tâm linh. Khi các con hiểu rõ sự sống tuyệt vời đang chờ đợi các con trong Cuộc Quang Lâm của Ta, thì các con sẽ hiểu các con phải làm những gì.

Trong thời điểm này, các con không chỉ tuân theo lệnh truyền của Ta mà thôi, các con còn phải lãnh nhận trách nhiệm để trợ giúp Ta cứu lấy linh hồn của những người không hề quan tâm đến Ta và linh hồn những người không mong muốn được cứu vớt, không muốn làm việc đền tội trước Mặt Ta, hoặc không muốn lãnh nhận các Bí Tích. Điều này xảy ra là vì họ đã hoàn toàn hiểu biết khi quyết định sống xa cách sự Hiện Hữu của Ta. Họ có thể nhận thức mơ hồ về Ta – như một ý niệm tâm linh nào đó mà họ không thể hiểu. Lý do là họ không quan tâm đến việc thực hiện những thay đổi cần thiết để trở nên xứng đáng với Vương Quốc của Ta.

Những linh hồn lãnh đạm, lầm lạc này là mối quan tâm lớn nhất của Ta, vì những linh hồn ấy rất đông, và họ đang ngày càng rời xa Ta hơn. Ta mòn mỏi vì linh hồn họ. Cách duy nhất mà Ta có thể đánh động họ là qua những phương tiện truyền thông hiện đại ngày nay, để có được sự chú ý của họ. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện. Tất cả mọi sự trong Quyền Năng của Ta sẽ được thực hiện để mang họ đến với Ta.

Cuối cùng, có những linh hồn chưa từng nghe biết về Ta, không phải do lỗi của họ. Họ là những người chưa bao giờ biết đến cái chết của Ta trên Thập Giá, hoặc cái chết của Ta trên Thập Giá có ý nghĩa gì đối với sự sống đời sau của họ. Ta cần phải tỏ cho họ thấy được Sự Thật. Ta cần phải dạy dỗ họ. Ta cần phải làm cho những Thông Điệp của Ta trở nên đơn giản. Ta cần phải cho họ thấy bằng chứng về sự tồn tại của linh hồn họ, và các con, đạo binh của Ta, phải giúp Ta thực hiện điều này.

Các con phải thực hiện nhiều bổn phận của các con trong việc cứu rỗi tất cả các linh hồn, và Ta, Chúa Giêsu của các con, sẽ cho các con thấy phải thực hiện những bổn phận này như thế nào. Ta sẽ chỉ dẫn các con hết sức cặn kẽ và Ta hy vọng các con sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta, cho dù những bổn phận này dường như khó khăn đến mức nào đi chăng nữa.

Hãy yêu mến Ta và hãy tín thác vào Ta, vì Ta là Thầy của các con, và qua Ta, các con sẽ hiểu được những mầu nhiệm trong Kế Hoạch Thánh Thiêng cuối cùng của Ta. Khi ấy tất cả sẽ được thực hiện và thế giới sẽ sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Ta.

Thầy yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô