Chúa Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2013, lúc 02:18

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, các con mang lại cho đôi mắt Thánh Thiêng của Ta những giọt nước mắt an ủi biết bao.

Những quốc gia xinh đẹp, và phong phú tài nguyên thiên nhiên của các con, là những quốc gia có tâm hồn trống rỗng. Một mặt hai nước Úc và Tân Tây Lan là những quốc gia tươi tốt, vì đó là Tặng Ân mà Cha Ta đã ban cho các con, mặt khác, hai các quốc gia này lại khô cằn. 

Giờ đây, Ta kêu gọi đất nước các con hãy giúp Ta nhóm lên ngọn lửa đức tin nơi các con và loan truyền Lời Chí Thánh của Ta, để Lời Ta nuôi dưỡng linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa trong đất nước các con.

Lời Ta sẽ lan rộng ở nước Úc trong Sứ Vụ cuối cùng này của Ta để cứu rỗi nhiều linh hồn trên trái đất. 

Hỡi con gái của Ta, con sẽ được ban Ơn Chúa Thánh Thần để đem đến cho Ta những linh hồn mà Ta khao khát. Các tín hữu của Ta, các con phải đón nhận một trách nhiệm nặng nề, vì hàng triệu người trong đất nước các con không hề biết đến Lời của Thiên Chúa. Rất ít nhà thờ trong cộng đồng Kitô Giáo được sử dụng đúng mục đích. Những nhà thờ đó là những cái vỏ trống rỗng và Ta không hài lòng vì đức tin yếu kém của các con. Các con phải học hỏi nhiều điều và phải có được nhiều điều, khi các con bước theo Ta trên Con Đường Sự Thật, bằng chính ý chí tự do của các con. 

Kế hoạch trọng đại của Ta là chuẩn bị cho linh hồn các con và mời gọi các con trợ giúp Ta cứu nhiều linh hồn, những người không tin vào Thiên Chúa. Sứ Vụ của Ta là kêu gọi những những người vô thần và che chở họ trong Thần Khí của Ta, để mọi người nhanh chóng lắng nghe Lời Ta. Đây là một Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt, để xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc và Tân Tây Lan.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (99) Xin Ơn Cứu Rỗi cho nước Úc và Tân Tây Lan

Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con yêu dấu Cha, xin thương xót tất cả con cái Cha ở nước Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con khước từ Lời Chí Thánh của Cha.

Xin tha thứ tội thờ ơ của chúng con.

Xin giải thoát chúng con khỏi văn hóa vô thần và bảo vệ chúng con bằng những Ân Sủng chúng con cần để thắp lên niềm tin, cậy, mến trong những anh chị em chúng con.

Chúng con nài xin Cha ban cho chúng con Ơn Phân Định và những Phúc Lành để bảo đảm rằng chúng con chỉ lắng nghe Sự Thật về Lời Chí Thánh của Cha, xin cho tất cả các linh hồn được ban cho chìa khóa để vào Nước Trời. Amen.

Chúa Thánh Thần sẽ nhanh chóng ngự trị trong linh hồn các con và các con sẽ điềm tĩnh và vững tin tiến về phía trước, khi các con loan truyền Sự Thật cho tất cả những ai mà các con gặp gỡ.

Hãy tạ ơn vì giờ đây Ta che chở đất nước các con bằng phúc lành này, Ta yêu thương các con và Ta tin tưởng rằng các con sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Chúa Giêsu của các con