Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những thay đổi bên trong Giáo Hội của Ta đến hồi khốc liệt, thì cùng lúc đó những tiếng nói của các ngôn sứ giả sẽ gia tăng, để tán thành những điều ghê tởm trong Giáo Hội của Ta. Như Ta đã tỏ lộ cho con biết Sự Thật, trong vai trò là ngôn sứ của thời cuối – mà hầu hết Sự Thật đã được tỏ lộ – thì người ta sẽ truyền bá những sự dối trá để gây hoang mang cho tất cả những ai bước theo Ta.

Đối với mỗi sự chỉ dẫn mà Ta ban cho nhân loại thông qua con, thì môi miệng của những ngôn sứ giả lại công bố những điều trái ngược hoàn toàn. Chúng sẽ công bố những lời lẽ để dụ dỗ những tín hữu của Ta, những người cảm thấy khó đón nhận Sự Thật. Và qua những sự dối trá độc ác, chúng sẽ đặt con cái Thiên Chúa dưới sự cai trị của cái sừng nhỏ, kẻ hênh hoang tự đắc ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô.

Khi Ta nói với con về sự chia rẽ khủng khiếp trong Giáo Hội của Ta, Ta đã không nói cho con biết bằng cách nào mà điều này có thể xảy ra. Vì vậy, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Cũng như các tư tế đã khước từ Ta trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất thế nào, thì các linh mục cũng sẽ khước từ Ta trước Cuộc Quang Lâm của Ta như vậy. Hỡi con gái của Ta, họ không những khước từ Lời mà Ta ban cho con, họ còn đón nhận những thay đổi mà người ta áp đặt lên họ. Những ơn ích thiêng liêng của họ sẽ ra vô hiệu, ngay khi họ chấp nhận những sự phỉ báng phạm đến Thiên Chúa và những luật lệ mới mà người ta bày ra cho họ.

Những tín hữu trung thành của Ta cũng sẽ bị chia rẽ trong việc trung thành với Giáo Hội của Ta trên trái đất. Tất cả những gì các con phải làm là trung thành với những Giáo Huấn của Ta, được ban cho các con trong Kinh Thánh. Không cần phải chạy đi đâu hết, vì Ta ở giữa các con.

Các con đã biết Sự Thật. Sự Thật đã nuôi dưỡng các con thành những Kitô hữu. Vì vậy, khi các con thấy rằng những Điều Răn và những Giáo Huấn của Ta bị sửa đổi, và những Bí Tích của Ta bị biến đổi, thì các con phải quay lưng lại với những điều ấy. Đừng bao giờ để cho những sự dối trá làm cho các con hoảng sợ, đúng ra hãy lo sợ cho những người đón nhận những hành động và luật lệ mới của tên ác quỷ, mà chúng mạo nhận là của Ta, và hãy lo sợ cho những người không hiểu biết Sự Thật.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth