Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013, lúc 14:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn con báo cho các môn đệ của Ta biết rằng Triều Đại của Ta đã đến gần.

Họ không được lo buồn, vì tuy rằng Mão Gai đã đè nặng trên đầu vị Giáo Hoàng được chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền của Ta, nhưng ngài đã bị loại bỏ khỏi chức vụ một cách tàn nhẫn – và giờ đây Ta đến, để cuối cùng ban bình an cho các con.

Năm tới sẽ là một năm rất hiểm nghèo và hết sức đau buồn đối với những môn đệ yêu dấu của Ta, và đối với vị Giáo Hoàng Chân Thật cuối cùng của Ta. Ngài đã bị hãm hại bởi một âm mưu hiểm độc, và bị đối xử giống như Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã từng bị; ngài đã bị đánh bại và phải chịu khốn khổ. Giờ đây chúng sẽ tìm cách giết hại ngài như chúng đã từng giết Ta. Chúng sẽ nói rằng ngài đã phạm một tội ác nghiêm trọng trong khi ngài hoàn toàn vô tội.

Ta, Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con sẽ cứu tất cả các con khỏi mọi sự dữ, và nhiều người sẽ nhận biết rằng điều này là do Cánh Tay Uy Quyền của Ta.

Ta sẽ dẫn dắt Giáo Hội của Ta như trước kia, nhưng chỉ qua Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Và Chìa khóa thành Rôma đang thuộc quyền kiểm soát của Chúa Cha yêu dấu của Ta. Ta, Chúa Giêsu Kitô, đã sẵn sàng ngự đến trong Cuộc Quang Lâm của Ta và Ta muốn các con biết rằng, các con, những môn đệ của Ta sẽ phải chịu đau khổ giống như các Tông đồ của Ta đã phải chịu trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này. Các con, những con cái yêu dấu của Ta đang ở bên Ta, được bảo vệ trong Thánh Tâm Ta, để các con có thể hiệp nhất với Ta trong đau khổ. Ta khóc thương cho vị Giáo Hoàng vô tội yêu dấu và cuối cùng của Ta, Giáo Hoàng Bê-nê-đic-tô 16, người đã được Ta tuyển chọn để lãnh đạo Giáo Hội của Ta trong những ngày cuối cùng này.

Phải có lòng can đảm phi thường đối với những linh hồn hiến tế, những người sẽ tiếp tục công bố Lời Chí Thánh của Ta, vì họ sẽ gặp phải những nghi ngờ khủng khiếp. Trong thâm tâm, họ biết rằng chính Ta đang nói với họ lúc này, tuy nhiên họ vẫn bị tấn công bởi những nỗi nghi ngờ, gây ra bởi những người không chịu đón nhận những Thông Điệp mà Ta ban cho nhân loại, mặc dù những người này cũng là những người tận hiến cho Ta.

Giờ đây Ta ban cho các con một Chiến Dịch Cầu Nguyện ngắn nhưng rất đặc biệt. Đây là Lời Cầu Nguyện đầy mầu nhiệm để tất cả những ai đọc lên đều có thể cảm nghiệm được Sự Hiện Diện của Ta trong linh hồn họ. Chiến Dịch Cầu Nguyện này cũng sẽ giúp họ hiểu được Sự Thật mà Ta đã hứa ban cho họ, và Ta sẽ luôn ban cho họ Sự Thật trong thời cuối này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (101) Lời nguyện nhiệm mầu để cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu

Lạy Cha Toàn Năng, Đấng Tác Tạo mọi loài hiện có và sẽ có, xin giúp tất cả chúng con nhận biết được Sự Hiện Diện của Con rất yêu dấu Cha trong Giáo Hội hôm nay, để chúng con trở nên thật mạnh mẽ.

Xin giúp chúng con vượt qua sợ hãi, sự đơn độc và khước từ mà chúng con phải chịu bởi người thân yêu của chúng con, khi chúng con bước theo Con Cha, Chúa Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ chúng con.

Xin bảo vệ người thân yêu của chúng con khỏi rơi vào cạm bẫy của những dối trá mà Satan đã đặt ra để phá hủy, chia rẽ và tàn phá tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin Cha cứu giúp tất cả những ai trong Giáo Hội của Cha đang đi theo điều ghê tởm, để họ được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục đời đời. Amen.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, giờ đây các con đã nhận biết Ta. Giờ đây, những gì các con nhìn thấy bên trong lớp vỏ mà trước kia từng là Giáo Hội của Ta, sẽ khiến cho các con cảm thấy ghê tởm. Các con sẽ phải khóc hết nước mắt. Và rồi các con sẽ kêu cầu đến Ta và thưa lên rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con khỏi những sự dối trá của Satan, để con có thể nhận ra Sự Thật trong Giáo Hội còn sót lại của Chúa. Ta cam đoan với các con rằng, Ta sẽ tuôn đổ Thánh Thần trên các con. Ta sẽ đong đầy trong các con những giọt nước mắt đau thương, và rồi Ta sẽ biến đổi những giọt nước mắt đau thương thành Sức Mạnh của Ta. Và các con sẽ không còn lo lắng vì Ta sẽ làm chủ tình hình và sẽ dẫn dắt các con trên từng bước đường.

Các con sẽ đầy nghị lực khi các con bị chế nhạo. Các con sẽ được đầy tràn Thánh Thần Tình Yêu của Ta khi người ta nhạo báng các con vì tin vào Giáo Lý Thánh Thiện của Ta. Và rồi mọi nỗi sợ hãi của các con sẽ tan biến, thay vào đó là một sự cảm nhận hết sức mạnh mẽ về Tình Yêu của Ta dành cho các con, khi ấy các con chỉ còn cảm nhận được bình an và sự an ủi hết sức mạnh mẽ.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth