711. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm Vĩ Đại sẽ diễn ra sau khi vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta đã rời Rôma


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2013, lúc 19:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi dường như không công bằng khi mà con cái của Thiên Chúa phải chịu đau khổ dưới sự cai trị của ngôn sứ giả và tên Phản Kitô, hãy biết rằng tất cả các linh hồn trong thế giới sẽ phải chịu nỗi đau của sự khước từ và nỗi thống khổ mà Ta đã phải chịu, theo những mức độ nhất định để được thanh tẩy.

Nhờ vào Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta, Ta bảo đảm rằng cuộc thanh tẩy này sẽ diễn ra một cách nhanh chóng. Khi ấy những tín hữu của Ta sẽ gia tăng theo số đông và sẵn sàng cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Với Lòng Nhân Từ vô biên, Cha Ta sẽ dõi theo tất cả những thử thách mà con cái của Người phải chịu. Người sẽ can thiệp khi những hành động độc ác của cuộc bách hại đối với các Kitô hữu vượt quá những gì được Người cho phép và Người sẽ tiêu diệt những kẻ độc ác đó.

Các con phải chào đón Hành Động Thánh Thiêng nơi Lòng Thương Xót của Ta, vì Hành Động này sẽ lôi kéo những người tốt ra khỏi những kẻ độc ác. Cuộc Soi Sáng Lương Tâm Vĩ Đại sẽ diễn ra sau khi vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta đã rời Rôma.

Hãy chuẩn bị để cứu lấy linh hồn các con. Những linh hồn ngoan cố sẽ được ban cho một thời gian rất ngắn để khiêm nhường quỳ gối mà khẩn cầu Lòng Thương Xót của Ta. Và sau đó tiếng kèn sẽ vang ra, và những lời tiên tri về ngày tận cùng sẽ được tỏ lộ như đã báo trước.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link