Thứ bảy 23 tháng 2 năm 2013, lúc 11:50

Con gái thân yêu của Ta, Ta ban cho nhân loại Sách Sự Thật, cho từng linh hồn trong từng quốc gia. Đó là Tặng Ân của Ta dành cho nhân loại. Nhưng, các con phải biết điều này:

Ta ban cho con gái của Ta thẩm quyền duy nhất để quyết định cách thức Sách được dịch, phân phối và xuất bản để bảo vệ Sứ Vụ này. Mọi việc liên quan đến việc xuất bản những Thông Điệp này chỉ có thể được thực hiện dưới sự chấp thuận của cá nhân con.

Đây là mong muốn của Ta và bất cứ ai không tuân theo lệnh truyền của Ta dành cho con và xuất bản những Thông Điệp của Ta vì lợi nhuận sẽ không được Ta chúc lành.

Quả thật, Lời Ta dành cho tất cả mọi người nhưng có một trách nhiệm lớn lao liên quan đến việc quảng bá những Thông Điệp của Ta và cách thức Sách Sự Thật được xuất bản. Việc quyên góp là không cần thiết vì số tiền thu được từ việc bán sách phải được dùng để chi trả cho việc xuất bản những cuốn sách khác và các chi phí xuất bản sách trong tất cả các ngôn ngữ.

Hỡi con gái của Ta, con sẽ liên tục bị tấn công vì vâng lời Ta trong việc này.

Con sẽ bị buộc tội tìm cách để thu lợi nhuận từ Sứ Vụ này, tuy nhiên con sẽ biết rằng điều này là không đúng sự thật và không thể được.

Những kẻ sẽ tấn công con nhiều nhất trong việc này là những kẻ muốn thu được lợi nhuận theo cách nào đó từ Lời Ta và họ sẽ phải tức giận khi con không cho phép họ kiểm soát Sứ Vụ này.

Vì vậy, Ta tuyên bố rằng không một ai có quyền để loan truyền Lời Chí Thánh của Ta qua việc xuất bản sách, chỉ có con, con gái của Ta.

Tuy nhiên, dưới sự Hướng Dẫn của Ta, con có thể cho phép những ai xin giúp con thông qua các trang web và các tài liệu in. Nhưng họ chỉ được làm điều này khi xin phép và nhận được sự cho phép của con để làm như vậy.

Lời Ta là Thánh Thiêng và người ta phải thể hiện sự tôn trọng tối đa trước những mong muốn và những lệnh truyền của Ta dành cho nhân loại.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải thực hiện đúng như Maria yêu cầu nơi các con và phải tôn trọng những mong muốn của cô ấy liên quan đến việc xuất bản những Thông Điệp của Ta. Khi tấn công cô ấy vì Sứ Vụ này là các con xúc phạm đến Ta, Chúa Giêsu của các con.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con luôn được mời gọi để thi hành Thánh Ý của Ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ta hướng dẫn con gái của Ta, cô Maria. Cô đã được chọn là ngôn sứ của thời cuối. Ta phán truyền qua cô ấy. Tiếng nói của cô ấy trở thành Tiếng Nói của Ta. Nỗi đau đớn thống khổ của cô ấy là của Ta. Tình yêu của cô ấy dành cho tha nhân chính là Tình Yêu của Ta. Niềm vui của cô ấy đến từ Thánh Tâm Ta. Tay Ta đang hướng dẫn tay cô ấy. Sự thông hiểu của cô liên quan đến việc Ta muốn nhân loại lắng nghe Lời Ta như thế nào, đến từ Ta.

Con gái của Ta đã được ban cho những Tặng Ân Thiên Đàng này vì lý do chính đáng.

Hãy lắng nghe những điều cô ấy nói với các con, để các con có thể bảo đảm rằng những điều ấy đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth