Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, một trong những nhà lãnh đạo chính trị khác, người mà Ta đã nói đến trước đây, sẽ sớm bị ám sát.

Ta muốn con tiết lộ cho tất cả mọi người, con người này là ai, cũng là để sau này, qua những bằng chứng được ban cho con và những người khác, sẽ có thêm nhiều người đón nhận Sự Thật trong những Thông Điệp này. Con người đáng thương này đã thoát chết cách đây ít lâu, nhưng sự nổi tiếng mới đây của ông ta, sẽ đặt ông ta vào vòng nguy hiểm. Ông ta là kẻ thù của các thế lực Tam Điểm, và chúng sẽ không chịu để cho ông ta lãnh đạo trong một thời gian dài.

Hỡi các tín hữu của Ta, khi các con chứng kiến những lời tiên tri được ban cho một linh hồn ưu tuyển, xảy ra, thì các con sẽ biết rằng họ nói Sự Thật và họ đã được ban cho Sự Thật từ Thiên Đàng, vì họ không có khả năng tạo ra Sự Thật.

Mong muốn của Ta là chứng minh cho những người khinh thường những Thông Điệp của Ta rằng chính Ta, Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con, Đấng đang phán truyền cho nhân loại qua vị ngôn sứ này. Trong khi Ta cảm nhận một niềm vui lớn lao khi thấy các con yêu mến Ta biết bao, và các con hưởng ứng những lời cầu nguyện mà Ta ban cho các con từ Thiên Đàng, thì Ta cũng muốn đón nhận những kẻ hoài nghi.

Sự chia rẽ sẽ sớm xuất hiện ở Châu Âu, tất cả đều có liên quan đến khối Liên Hiệp Châu Âu và quốc gia nơi có đặt Ngai Tòa thánh Phêrô. Điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến, vốn sẽ rất khác biệt với những cuộc chiến tranh khác. Nhưng đây sẽ là một cuộc chiến tàn khốc. Người ta sẽ đứng lên chống đối nhau ở các nước Đức, Ý và Pháp. Các con phải cầu nguyện để những tín hữu của Ta được luôn mạnh mẽ và phải bảo đảm rằng các Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện, phải được thiết lập nhanh chóng ở những quốc gia này.

Đã đến lúc để Ta, Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa, tỏ bày thêm nhiều điều trong các Ấn. Ta sẽ thực hiện việc này một cách cẩn thận, cũng như chuẩn bị cho các con cả về mặt thể xác và linh hồn. Là Thiên Chúa của Phép Công Thẳng, Ta cam đoan rằng Ta sẽ dẫn dắt tất cả các con và ban cho các con Sức Mạnh của Ta khi từng phần trong các Ấn được mở ra.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth