Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những chuỗi ngày sắp tới sẽ mang đến sự tối tăm và tuyệt vọng khủng khiếp mà các con chưa bao giờ chứng kiến trong cuộc đời của các con.

Đây là sự tối tăm về mặt tâm linh và do sự trống rỗng trong tâm hồn của những người đi theo tên Phản Kitô và ngôn sứ giả, gây ra. Những đau đớn về mặt tinh thần mà họ gây ra cho các Kitô hữu, những người không chịu nghe theo dị giáo, sẽ vô cùng khó khăn để có thể chịu đựng được.

Ta chỉ nói với các con điều này, để các con biết trong lòng rằng, nỗi đau vì sự khước từ mà các con cảm nhận được trong tâm hồn do các con gìn giữ Lời Chí Thánh của Ta, sẽ là nỗi đau khổ vì Danh Ta.

Các con không bao giờ được phép chất vấn về những đòi buộc lớn lao mà các con sẽ phải thực hiện, hoặc các con mất đi niềm trông cậy, vì chính Ta, Đức Vua của các con, Đấng có Quyền Năng để bảo đảm rằng các con có thể thực hiện được điều này. Các con cũng không bao giờ được phép nghi ngờ về Đạo Binh Còn Sót Lại, mà giờ đây các con là một thành viên để giữ lòng trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, như đã được tiên báo.

Đừng nghe theo những kẻ sẽ ra sức nói với các con rằng các con không được tin vào những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta ban cho nhân loại, vì họ đang bị lừa dối. Các con phải cầu nguyện cho những người không có sức mạnh hoặc Ơn phân định, và là những người sẽ đi theo con đường sai lầm. Nhiều người đi theo ngôn sứ giả và sẽ ra sức lôi kéo các con cùng đi với họ.

Anh chị em sẽ chống đối lẫn nhau, con cái sẽ chống lại cha mẹ, cha mẹ chống lại con cái – tất cả đều là những nỗ lực của họ để bước theo Sự Thật, nhưng biết bao nhiêu người không thể thấy được những sai lầm trong giáo huấn của ngôn sứ giả và sẽ bị hư mất đối với Ta.

Chỉ có những người can đảm và dũng cảm, những người hết lòng yêu mến Ta, mới là những người dẫn dắt đạo binh của Ta đến với ơn cứu rỗi. Dưới sự dẫn dắt của Ta, họ sẽ đưa hàng tỷ linh hồn đến nơi an toàn. Chính vì thế mà các con không bao giờ được phép bỏ cuộc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth