719. Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013, lúc 23:55

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta vừa ban Thần Khí của Ta để che chở tất cả con cái Thiên Chúa trong thời điểm này, trong một nỗ lực nhằm xua tan bóng tối sự dữ trên thế giới.

Các con phải siêng năng cầu nguyện cho tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta trong thời điểm này, những người đang ở trong tình trạng hoang mang khủng khiếp. Trong những tuần sắp tới, họ sẽ phải chịu đau khổ khủng khiếp vì sự thoái vị của Đức Giáo Hoàng đến nỗi họ sẽ không biết đi theo hướng nào.

Ta mời gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của họ, để Ta có thể che chở họ trong Máu Châu Báu của Ta. Ta sẽ ban cho họ những Ân Sủng mà họ cần để nhận ra được Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta. Khi ấy họ sẽ nhận ra được sự dối trá mà người ta bày ra cho họ.

Họ không bao giờ được phép nghi ngờ Ta. Họ phải đặt trọn niềm tín thác vào Ta. Họ không được bao giờ phép từ bỏ Danh Ta và phải luôn tỉnh thức.

Hãy nói với họ rằng Ta hết sức yêu mến họ, và họ sẽ được ban cho những Ân Sủng đặc biệt từ Thiên Đàng. Những Ân Sủng này sẽ mang lại cho họ bình an, niềm hy vọng và lòng can đảm, trong thời buổi hết sức nhiễu nhương mà nội bộ Giáo Hội của Ta sẽ phải đối mặt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link