Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2013, lúc 09:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mời gọi tất cả những ai tin vào Ta, Chúa Giêsu Kitô, trên toàn thế giới hãy lắng nghe Ta.

Rất nhiều người trong các con sẽ cảm thấy khó chấp nhận nỗi đau mà các con sẽ phải đối mặt vì Danh Ta. Cho đến nay, đau khổ của các con đã được hạn chế ở mức đau buồn mà các con cảm nhận trong linh hồn vì tội lỗi của nhân loại và vì sự Hy Sinh mà Ta đã thực hiện để cứu nhân loại khỏi sự độc ác. Giờ đây, các con sẽ bị nhạo báng vì Đức Tin của các con và người ta sẽ làm cho các con phải cảm thấy xấu hổ khi các con gìn giữ Giáo Huấn của Ta và gìn giữ những Lề Luật của Thiên Chúa.

Nhiều người sẽ khước từ Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng vì sợ hãi. Việc nhìn nhận rằng giờ đây Ta đang thông truyền cho nhân loại nhằm chuẩn bị họ cho Cuộc Quang Lâm của Ta không phải là điều mà người ta dễ dàng đón nhận. Vị ngôn sứ của Ta là ai? Và những người đã đến trước cô ấy nhân Danh Ta là ai? Làm thế nào để các con biết được cô ấy đang nói Sự Thật khi có quá nhiều ngôn sứ giả và những kẻ mạo danh đang gây hoang mang cho các con? Chưa từng có một ngôn sứ nào được Thiên Đàng sai đến mà lại không bị nhạo báng, bị ngược đãi, bị làm cho khốn khổ và bị đối xử tàn bạo. Không một ai. Nhiều người đã bị giết hại. Các con có thể đoan chắc rằng khi những hoa quả trong Sứ Vụ của Ta, được ban cho những ngôn sứ như họ, đem lại kết quả là việc cầu nguyện và sự hoán cải, thì họ đã được Thiên Chúa sai đến thế gian, để chuẩn bị cho con cái Thiên Chúa quay về với Người.

Hãy nhận biết rằng, những ngôn sứ chân thật của Ta sẽ đứng vững trước thử thách của thời gian và những ai phớt lờ những Thông Điệp mà họ mang đến cho nhân loại, sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Khi các con đả phá Lời Chí Thánh của Ta, được ban qua các ngôn sứ chân thật, các con xâm phạm đến Thánh Ý của Thiên Chúa. Giờ đây các con có thể không cảm thấy xấu hổ. Các con có thể cho rằng các con đang bảo vệ Lời Chí Thánh Ta, khi các con tấn công những ngôn sứ của Ta, nhưng cuối cùng khi những thiệt hại mà các con gây ra đối với Sứ Vụ này, Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất, được tỏ lộ cho các con, thì các con sẽ phải vô cùng khiếp sợ và đau buồn.

Nếu các con yêu mến Ta, các con phải luôn tỉnh thức và đọc cho kỹ những lệnh truyền của Ta. Nếu các con không lưu tâm đến những cảnh báo của Ta, được ban cho các con bởi Tình Yêu của Thiên Chúa, thì các con sẽ khước từ Sự Thật. Chỉ có Sự Thật mới có thể cứu được các con. Sự Thật là dưỡng khí cần thiết để duy trì sự sống linh hồn các con. Nếu không có Sự Thật, các con sẽ không thể nhìn thấy Ta cách rõ ràng, cũng như các con không thể đưa ra những chọn lựa chính xác. Hãy nhớ rằng Ta là Sự Thật. Nếu không có Ta, các con sẽ không có sự sống.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth