Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013, lúc 11:05

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, điều quan trọng là các môn đệ của Ta trên thế giới phải hiểu được rằng lời cầu nguyện sẽ cứu được nhân loại. Sức mạnh của lời cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc Kinh Mân Côi, sẽ khiến cho con thú trở nên bất lực và không ai được phép coi thường việc đọc Kinh Mân Côi. Để cứu rỗi thêm nhiều linh hồn các con cũng phải đọc Kinh Lòng Thương Xót.

Hãy chọn những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Ta ban cho các con và hãy đọc lên, để các con có thể tập trung vào những ý cầu nguyện khác nhau trong từng buổi họp của nhóm cầu nguyện. Ví dụ như, nếu các con đang đọc Chiến dịch cầu nguyện để Xin Ơn Miễn Trừ, thì hãy đọc theo cách để ngày hôm đó, nhóm cầu nguyện của các con có thể tập trung vào những Chiến Dịch Cầu Nguyện đã được chọn ra, để xin ơn bảo vệ cho các linh hồn. Vào một ngày khác, hãy tập trung vào những chiến dịch được chọn lọc khác để xin ơn bảo vệ cho các linh mục và tu sĩ.

Những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện như thế khi được hình thành khắp nơi thế giới, sẽ trở thành binh giáp hết sức cần thiết để đánh bại kẻ thù theo những cách thức khác nhau mà các con khó có thể tưởng tượng ra được.

Ta sẽ tiếp tục ban cho các con những lời cầu nguyện mới, và đi kèm với những lời cầu nguyện ấy là những phép lạ cả thể. Nếu không có sự can thiệp hết sức mạnh mẽ ấy thì Ta không thể cứu được những linh hồn mà Ta hết sức mong mỏi.

Hãy dấn thân và lên kế hoạch cho những buổi họp của nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện theo mô hình mà Ta đã chỉ cho các con, nhưng hãy chia nhỏ những Chiến Dịch Cầu Nguyện thành nhiều phần để các con có thể tập trung vào những ý nguyện đặc biệt. Không nhất thiết phải đọc tất cả mọi chiến dịch, mặc dù Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đọc càng nhiều càng tốt những Chiến Dịch Cầu Nguyện trong suốt một tuần.

Hỡi các tín hữu rất yêu dấu của Ta, các con mang lại cho Ta niềm vui và sự an ủi to lớn. Ta ban cho các con ơn sức mạnh và ơn can đảm khi các con tiếp tục công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Ta yêu thương các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth