Chúa Nhật ngày 10 tháng 3 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, trong thời gian này, con sẽ cảm thấy đơn độc và bị cô lập hơn nữa khi Lời Chí Thánh của Thiên Chúa vang vọng khắp nơi để cảnh báo nhân loại về sự cần thiết phải chuẩn bị cho linh hồn họ.

Giờ đây, các con cần phải cầu xin Thánh Tử yêu dấu của Mẹ gìn giữ lòng can đảm của các con trong những ngày, tháng, năm đen tối ở phía trước. Các con phải hân hoan, vì biết bao nhiêu linh hồn được Chúa Thánh Thần tác động, đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử của Mẹ. Người yêu tất cả các con nhiều đến nỗi Người đã khiến cho Mẹ, Mẹ Yêu Dấu của Người, phải khóc những giọt nước mắt hân hoan. Cách mà Người lan tỏa Lòng Thương Xót của Người, vượt quá sự hiểu biết của các con, và Người sẽ lôi kéo nhân loại và ngay cả những kẻ khinh miệt Người, đến gần với Thánh Tâm Người.

Giờ đây không còn bao lâu nữa trước Cuộc Quang Lâm Vinh Hiển của Người, nên các con phải tôn vinh Thiên Chúa. Để chuẩn bị, các con phải lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa càng thường xuyên càng tốt và tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn.

Trong khi Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng và Vinh Quang của Người giờ đây sẽ được người ta hoàn toàn hiểu thấu khi các con chứng kiến Cuộc Quang Lâm của Người, thì các con là Đạo Binh Còn Sót Lại của Người và các con phải trợ giúp Người trong Kế Hoạch cứu rỗi các linh hồn.

Những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện sẽ cứu được hàng tỷ linh hồn, vì vậy các con phải truyền bá và nhân rộng những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện. Thiên Chúa đang tuôn đổ Ân Sủng trên tất cả con cái của Người, những ai tham gia vào những nhóm cầu nguyện này. Họ sẽ trở nên binh giáp để bảo vệ nhân loại khỏi sự bách hại mà tên Phản Kitô sắp đặt.

Hỡi các con, đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn giữ mình ở trong tình trạng Ân Sủng và tiếp tục tuân theo những lệnh truyền của Con Mẹ. Người không bao giờ bỏ rơi các con, vì Tình Yêu của Người dành cho tất cả các con là vô biên.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth