Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2013, lúc 14:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây Thiên Đàng đang khóc trong đau buồn vào ngày khủng khiếp vốn đã được tiên báo từ rất lâu rồi.

Toàn thể nhân loại sẽ phải đối mặt với sự lừa dối ghê tởm nhất trong tất cả mọi sự lừa dối do con thú gây ra.

Những giọt nước mắt của Con Ta, Đấng đã chết trên Thập Giá để giải thoát con cái của Ta, giờ đây đang rơi xuống trên toàn thế giới, trong đau buồn. Cơn Thịnh Nộ của Ta được kiềm chế trong thời điểm này, nhưng Cơn Thịnh Nộ của Ta thì khủng khiếp. Chẳng bao lâu nữa, sự dối trá sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả những ai được Thánh Tử của Ta cắt đặt để dẫn dắt đàn chiên của Người trên trái đất.

Giờ đây trận chiến xảy ra ác liệt giữa Hàng Ngũ Thiên Thần của Ta và hỏa ngục của con thú. Trận chiến này sẽ rất đau đớn, nhưng chẳng bao lâu nữa, cuộc trừng phạt, vốn sẽ diễn ra sau cuộc bách hại độc ác mà kẻ thù và đội quân của hắn âm mưu sắp đặt, sẽ quét sạch sự dữ.

Giờ đây Ta mời gọi tất cả con cái của Ta hãy quay về với Thánh Tử của Ta và đặt trọn niềm tín thác nơi Người.

Hỡi các con nhỏ bé của Ta, hãy can đảm lên, vì nỗi đau này sẽ chóng qua. Những ai đi theo con thú và ngôn sứ giả sẽ được ban cho ơn soi sáng lương tâm, bởi Quyền Năng của Ta, để đưa họ trở về với Thánh Tâm của Con Ta. Nếu họ khước từ Tặng Ân này, họ sẽ bị hư mất và sẽ phải chịu cùng một hình phạt mà kẻ mạo danh sẽ phải chịu khi bị ném vào hỏa ngục đời đời.

Việc lên ngôi của ngôn sứ giả sẽ được những tổ chức của Tam Điểm ăn mừng khắp nơi, những tổ chức của Tam Điểm đang lên kế hoạch cho những giai đoạn cuối của cuộc bách hại chống lại tất cả con cái của Ta.

Những ai ăn mừng với ngôn sứ giả và những ai không hề biết gì, cuối cùng sẽ cảm thấy đau đớn hơn những người đã nhận biết Sự Thật.

Giờ đây hãy chờ đợi, với lòng can đảm và hy vọng, vì tất cả những việc này phải xảy ra trước khi Triều Đại của Con Ta hiển trị.

Các con phải luôn nguyện trung thành với Thánh Tử yêu dấu của Ta và phải khước từ những sự dối trá. Khi các con bị buộc phải tham dự vào Nghi Lễ Mới, các con hãy biết rằng đó sẽ là lời nguyền ghê tởm nhất của Satan đối với con cái Ta.

Hãy biết rằng các con sẽ được Thiên Đàng dẫn dắt và các con phải giữ được phẩm giá của mình ngay cả trong đau khổ và các con sẽ trợ giúp Thánh Tử của Ta hoàn tất giao ước cuối cùng.

Chúa Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth