Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2013, lúc 19:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, toàn bộ Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta đang được tái diễn, và từng phần đều có liên quan với thời điểm dẫn đến Cuộc Quang Lâm của Ta.

Vì Thân Thể của Ta – Giáo Hội của Ta đã phải chịu sự tra tấn trong nhiều năm bởi tà khí của sự dữ, nên giờ đây Mão Gai đang đè nặng trên giới lãnh đạo trong Giáo Hội của Ta.

Khi cái gai thứ ba đâm thủng Mắt Phải của Ta, Ta đã không thể nhìn bằng con mắt này nữa, Ta chỉ có thể nhìn thấy nỗi đau khủng khiếp mà Mẹ Ta đã phải chịu bằng con mắt còn lại. Giờ đây Mão Gai đã đâm nát vị Thủ Lãnh Giáo Hội của Ta ở Rôma, chỉ có một nửa làm chứng cho Sự Thật về những lời tiên tri đã được tiên báo. Nửa còn lại sẽ mù lòa và không nhận thấy sự tổn hại đối với từng phần trên Thân Thể Ta – Giáo Hội của Ta – trong mọi quốc gia trên thế giới.

Như những người mù không thể nhìn thấy, sẽ có những người trong Giáo Hội ở Rôma có thể nhìn thấy Sự Thật, nhưng họ lại không chịu nhìn nhận Sự Thật. Sự Thật sẽ quá đau thương đến nỗi những tôi tớ được thánh hiến của Ta sẽ đi theo con đường dễ dàng hơn. Là những kẻ hèn nhát, họ sẽ chọn con đường mạo phạm hơn là vác thập giá của họ vì Ta.

Và rồi sẽ có những người yêu mến Ta và sự chia rẽ này cũng không thể ngăn cản được họ trong kế hoạch để trợ giúp Ta cứu các linh hồn khỏi cái chết chắc chắn. Những linh hồn dũng cảm này được đầy tràn Lửa của Chúa Thánh Thần và họ sẽ chiến đấu để bảo vệ những Bí Tích Thánh Thiêng của Ta. Họ là hàng giáo sĩ sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của Ta trong suốt cuộc bách hại. Những linh hồn hết sức tinh tuyền này sẽ được ban cho mọi ân sủng và họ sẽ dẫn dắt đạo binh còn sót lại của Ta đến cổng Trời Mới và Đất Mới.

Cần phải có lòng can đảm lớn lao để có thể đón nhận những ngôn sứ của Thiên Chúa. Thật không bao giờ dễ dàng để có thể lắng nghe lời của các ngôn sứ, những lời đâm thấu tâm can người ta như thanh gươm hai lưỡi. Những lời cảnh báo của họ gây đau đớn tâm hồn nhưng lại ngọt ngào vì những thành quả mà lời họ mang lại, vì khi Lời của Thiên Chúa được ban như một Tặng Ân thì Lời đem lại ơn cứu rỗi. Hãy đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, như thể sợi dây cứu sinh của các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ vì thế các con không bao giờ được phép sợ hãi.

Kẻ thù của các con sẽ nguyền rủa, sỉ nhục và có thể bách hại các con, nhưng Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ đồng hành với các con. Trước Mắt Ta, các con là một số ít những người được chọn, những người đáp lại lời mời gọi của Ta, nhờ vào sự hy sinh của các con, các con sẽ cứu được phần lớn nhân loại.

Ta chúc lành cho các con, Ta ban bình an và sức mạnh cho các con, để các con có thể bước theo Ta mà không sợ hãi trong tâm hồn.

Chúa Giêsu của các con