Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2013, lúc 21:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con hiểu được rằng Sứ Vụ này bị tên ác quỷ thù ghét biết bao.Tuy nhiên, con phải vượt lên trên những trở ngại hết sức độc ác mà người ta đặt ra trước mắt con để làm trì hoãn Sứ Vụ của Ta.

Các con sẽ được tỏ cho thấy mối nguy hiểm đối với sự tồn tại của Bí Tích Thánh Thể qua sự ngạo mạn của những người trong Giáo Hội của Ta, những người đã ra sức bắt đầu kế hoạch của họ để thay đổi Sự Thật.

Không có gì hệ trọng khi nhiều người khinh thường Sứ Vụ của Ta nhằm chuẩn bị cho linh hồn các con trước Ngày Trọng Đại. Cuối cùng các con sẽ nhận biết rằng quả thật là Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến với các con để phục vụ các con. Ta là Ông Chủ và là Tôi Tớ của các con. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con phải nhớ đến vai trò của các con và không bao giờ được phép lãng quên.

Là những tôi tớ, các con không thể đồng thời là những ông chủ. Vì nếu các con là ông chủ, các con không thể phụng sự Ta.

Nhiều người trong Giáo Hội của Ta đã quên đi những gì các con đã được dạy. Các con đã lãng quên Lời của Thiên Chúa. Lời Hứa của Ta là ban cho các con Lương Thực Trường Sinh – Mình và Máu Ta – tuy nhiên một lần nữa các con lại chối bỏ Ta.

Các con chối bỏ Ta bằng cách loại bỏ Bí Tích Thánh Thể ra khỏi Đền Thờ Thiên Chúa và thay thế bằng một xác chết. Sự thay thế sẽ rất tinh vi và phải mất một thời gian trước khi các con có thể phát hiện ra hành động hết sức độc ác mà người ta áp đặt trên các con.

Vì Mình Thánh Ta trong Bí Tích Thánh Thể nuôi dưỡng các con nên việc hủy diệt Thân Mình Ta, Giáo Hội của Ta, sẽ mang lại sự chết cho linh hồn những kẻ loại bỏ Ta.

Thời điểm của sự ghê tởm đã đến rất gần. Thời điểm cho việc lựa chọn giữa Con Đường của Ta và đường lối của ngôn sứ giả hầu như xảy ra ngay trước mắt các con. Giờ đây hãy quan sát khi tên lừa đảo bóp méo Sự Thật.

Hãy nhìn cách hắn tự nâng mình lên trong địa vị của Ta nhưng lại không chịu đi theo Con Đường Sự Thật như là một tôi tớ của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu của các con