Thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2013, lúc 12:15

Thứ Sáu Tuần Thánh

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Giáo Hội của Ta trên trái đất sẽ chịu Khổ Hình Thập Giá.

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của những biến đổi, những biến đổi sẽ nhanh chóng diễn ra và sẽ làm thay đổi bộ mặt Giáo Hội Công Giáo trên toàn thế giới.

Ngay sau đó sẽ là sự hiệp nhất của tất cả những thứ giáo lý, mà người ta sẽ chứng kiến như những dấu chỉ ở những nơi công cộng, và người ta cố ý bày ra để mọi người có thể cảm nhận được.

Giờ đây hãy quan sát, khi tất cả những điều mà Ta đã nói với con sẽ được đưa ra ánh sáng. Ta sẽ chống lại những ai chối bỏ Sự Thật, khi các con buộc phải đón nhận sự dối trá.

Hỡi các tín hữu của Ta, các con phải bảo vệ các Bí Tích của Ta và phải tỉnh thức. Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, các con sẽ sớm bị thử thách, khi người ta chống lại Thiên Tính của Ta. 

Những Lề Luật của Thiên Chúa sẽ bị sửa đổi, và ngay sau khi Bí Tích Thánh Thể của Ta bị xâm phạm, thì Bàn Tay của Thiên Chúa sẽ giáng phạt hết sức mạnh mẽ, để ngay lập tức các con sẽ biết được rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Đàng.

Nỗi đau buồn của Ta sẽ trở thành nỗi đau buồn của các con. Nỗi đau khổ của các con vì việc nhận biết Sự Thật, sẽ làm cho các con không thể chấp nhận sự phạm thánh, mà người ta sẽ buộc các con phải đón nhận.

Thậm chí khi ấy, nếu các con không đón nhận ngôn sứ của Ta và những Lời mà Ta ban cho cô ấy, thì Ta vẫn cho các con thêm thời gian. Vì chẳng bao lâu nữa, những bề trên của các con sẽ buộc các con phải thực hiện lại những lời khấn thánh hiến của các con. Người ta sẽ buộc các con hứa trung thành suốt đời với những lề luật của tà giáo. Nếu các con thực hiện điều này, thì các con sẽ bị đặt dưới ảnh hưởng của tên ác quỷ và các con sẽ chống lại Thiên Chúa.

Các con phải kiên vững và giữ lòng trung thành với Ta, và các con phải xin Ta ban cho các con ơn soi sáng, khi mà kẻ ngồi trên Ngai Tòa Thánh Phêrô, kẻ không chịu đi theo đường lối của Thánh Phêrô, sẽ phá hủy lòng trung thành của các con đối với Thiên Chúa.

Giờ đây, khi các con đang chứng kiến Cuộc Khổ Hình Thập Giá trong Giáo Hội của Ta, Ta mời gọi các con công bố Sự Thật của Thiên Chúa. Ta sẽ tiếp tục mời gọi các con để bảo vệ các con. Ta đoan chắc rằng Giáo Hội của Ta, những ai trung thành với những Giáo Huấn của Ta và các Bí Tích của Ta, và trung thành với Lời của Thiên Chúa sẽ sống sót nhờ vào đạo binh còn sót lại, là những người sẽ không bao giờ ruồng bỏ Ta.

Ngày hôm nay, đã có những kẻ phản bội Ta. Những kẻ khác sẽ sớm chối bỏ các Bí Tích của Ta, khi các con quá yếu đuối để bảo vệ Lời của Thiên Chúa.

Những ai nghi ngờ về Sự Thật nhưng ra sức truyền bá Lời Ta, sẽ phải chịu đau khổ vì các con không đủ can đảm để bảo vệ Sự Thật. Tuy nhiên, các con vẫn giữ lòng trung thành với Ta, vì các con biết rằng các con không thể sống nếu không có Tình Yêu của Ta.

Hãy lắng nghe Tiếng Nói của Ta.

Hãy tựa đầu mệt mỏi của các con vào Vai Ta và giờ đây hãy để cho Ta ôm lấy các con.

Ta sẽ luôn bảo vệ các con.

Chúa Giêsu của các con