Thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Quyền Năng trong Tiếng Nói của Ta qua những Thông Điệp này, đã đánh động biết bao quốc gia trong hai năm qua đến nỗi hàng triệu linh hồn giờ đây sẽ tìm cách giúp đỡ để cứu linh hồn anh chị em mình.

Lời của Thiên Chúa, được làm bừng cháy lên bởi Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng, sẽ được tất cả con cái của Ta loan truyền trên khắp thế giới. Mức độ nhanh chóng của Sứ Vụ này, vốn đã chiếm ngự thế giới như vũ bão, đang được thúc đẩy bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Biết bao nhiêu ngôn ngữ, quốc gia, biết bao nhiêu linh hồn đã đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Ta và giờ đây bước theo Ta khi Ta dẫn dắt họ đến với Sự Sống Đời Đời. Cha Ta đã hứa ban cho nhân loại Sách Sự Thật vào thời cuối. Người luôn hoàn thành Lời Hứa của Người. Không ai có thể biết được nội dung của Sách Sự Thật vì các con đã không được phép biết. Chỉ có ngôn sứ Đanien được ban cho nội dung của Sách nhưng Cha Ta đã truyền cho ngôn sứ phải giữ kín những bí mật của Sách.

Hỡi con gái của Ta, giờ đây con là vị ngôn sứ cuối cùng, con đang được ban cho nội dung của Sách và nhờ vào Lời của Thiên Chúa, những nội dung này sẽ mang lại nhiều hoa trái. 

Sách Sự Thật đang được ban cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi cái chết chắc chắn. Sách là Tặng Ân Cứu Rỗi dành cho các linh hồn. Sách sẽ mang lại những ân sủng phi thường. Sách sẽ mang đến cho các con Sự Thật, không chỉ để nhắc nhở các con về những Giáo Huấn của Ta nhưng còn để chuẩn bị cho các con trước các cuộc tấn công vào Giáo Hội của Ta vốn sẽ gây ra sự hủy diệt đối với nhiều linh hồn.

Hỡi các tín hữu của Ta, Sách Sự Thật cũng sẽ tiết lộ cho các con Kế Hoạch của Cha Ta để giúp các con thực hiện sự chuẩn bị toàn diện cần thiết nhằm bước vào Địa Đàng Mới và Vinh Hiển trên trái đất. Hỡi các môn đệ của Ta, nếu không có Sách Sự Thật, các con sẽ như những con chiên bị dắt vào lò sát sinh vì các con phải biết rằng lòng tin của các con vào Thiên Chúa sẽ bị thử thách và người ta sẽ thực hiện nhiều nỗ lực nhằm xóa sạch vết tích về Ta, Chúa Giêsu Kitô, ra khỏi mặt đất. Khi con người đói khát Sự Thật của Thiên Chúa, họ sẽ chuyển sang một hướng khác để tìm kiếm sự an ủi. Không một người nào trên trái đất này có thể tồn tại mà không có một niềm tin vào một điều gì đó hứa hẹn sự sống. Đáng buồn thay, nhiều người chạy theo những giáo lý sai lạc vốn đánh trúng vào điểm yếu của họ. Tình yêu vị kỷ khiến cho những tôn giáo và những giáo phái gọi là khai sáng tâm linh lôi kéo lòng tham trong tâm hồn con người.

Sự tự mãn không dẫn con người đến với Thiên Chúa, hoặc Sự Thật. Khi ấy những linh hồn đáng thương, những người không tin vào sự sống đời sau, bước đi trong đau khổ và không hề có niềm hy vọng trong tâm hồn.

Quyền Năng trong Thần Khí của Ta, tiếng sấm trong Giọng Nói Của Ta, những phép lạ mà Ta sẽ thực hiện và bằng chứng xác thực của những Thông Điệp này sẽ giành được linh hồn của hằng triệu người.

Sự Hiện Diện của Ta sẽ bao phủ trái đất và điều này đã gây ra nhiều thù hận, vì Satan đầu độc tâm trí các tín hữu của Ta. Sự Hiện Diện của Ta là ở trong những Nhà Tạm trên thế giới, trong những Giáo Hội của Ta, trong lời của những thị nhân được tuyển chọn. Nhưng trong những Thông Điệp cuối cùng của Ta dành cho nhân loại, thì sự Hiện Diện của Ta sẽ mang lại sự hoán cải toàn cầu. Các con không bao giờ được phép quên Lời Hứa của Ta. Ta sẽ lại đến vào ngày sau hết. Nhưng, trước đó Ta sẽ không bước đi trên mặt đất. Giờ đây, lời mời gọi khẩn thiết của Ta dành cho các con là hãy lắng nghe những lời tiên tri. Bất kỳ người nào tuyên bố là Ta, hoặc bất kỳ người nào nói với các con rằng Chúa Giêsu bước đi trên trái đất trong thân xác người phàm, là một kẻ nói dối. Thời điểm của Ta sẽ đến khi Ta ngự xuống từ Thiên Đàng theo đúng cách mà Ta đã lên trời vào ngày cuối cùng của Ta trên trái đất này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth