Thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013, lúc 12:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, vì lời khấn hứa của con để tỏ lòng vâng phục đối với Ta, nên con không bao giờ được phép lên tiếng bảo vệ những Thông Điệp của Ta. Con cũng không được phép nhân Danh Ta để lên án hay chỉ trích bất kỳ một thị nhân nào khác, ngay cả với những người tự xưng mình là ngôn sứ, bất luận thật hay giả.

Đối với những ai tuyên bố là rao giảng nhân Danh Ta nhưng lại lên án những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại, các con hãy biết rằng, các con không có quyền và cũng không được Ta cho phép để chối bỏ một cách công khai bất kỳ ai vốn tuyên bố rằng họ là một linh hồn ưu tuyển. Khi các con tuyên bố rằng những Thông Điệp này là sai sự thật thì các con nói rằng những Thông Điệp này là dối trá. Dối trá chỉ có thể đến từ Satan. Những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta dành cho nhân loại là để cảnh báo các con về những sự dối trá khủng khiếp mà Satan gieo vào linh hồn của tất cả con cái Thiên Chúa. Các con đã bị lừa dối biết bao để chối bỏ Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng phải khóc những giọt nước mắt cay đắng trong đau buồn vì cách mà Người bị người đời chối bỏ.

Những ai nói rằng bất kỳ ai cũng có thể viết ra được những Thông Điệp từ Thiên Đàng này, là xúc phạm đến Ta. Làm thế nào mà con người lại có thể viết ra được những Lời đến từ Miệng Ta? Các con lại có thể tin được rằng những Lời Thánh Thiêng này được viết ra bởi bàn tay của con người là loài phải chết? Các con có thể tin được rằng liệu một ai đó, vốn mang vết nhơ của tội lỗi, lại có thể sáng tạo ra Lời Chí Thánh của Ta mà không có sự ngăn chặn từ Thiên Đàng sao? Nếu các con tin những điều ấy, có nghĩa là các con tin vào khả năng của người phàm trong việc tạo ra sự hoán cải theo cách này. Con người không là gì nếu không có Thiên Chúa. Các con không xứng đáng để nói với uy quyền khi công bố Lời của Thiên Chúa. Nếu các con rao giảng Lời của Thiên Chúa bằng chính miệng lưỡi các con mà không có sự hướng dẫn của Ta, thì các con phạm tội nghiêm trọng.

Hỡi con gái Ta, Ta phải nhắc để con và tất cả những linh hồn được ưu tuyển nhớ rằng, không một ai trong các con được phép nhân Danh Ta để phán xét người khác, vì đó là điều không thể được.

Giờ đây Ta kêu gọi tất cả những linh hồn ưu tuyển của Ta. Hãy nhớ Lời Hứa của Ta với các con rằng Ta sẽ lại đến một lần nữa. Hãy biết rằng giờ đây tất cả các con được ban cho sứ vụ để chuẩn bị tâm hồn nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Hãy biết rằng đây chính là Sứ Vụ cuối cùng được Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh truyền ban. Không một ai trong các con được phép lên án sứ vụ này hay bất kỳ sứ vụ nào khác. Nếu các con lên án, Ta sẽ loại bỏ các con.

Ôi, tội lỗi của những linh hồn ưu tuyển gây đau đớn cho Ta hơn bất cứ một linh hồn nào khác. Những kẻ gần gũi với Ta nhưng lại phản bội Ta, là những kẻ gây đau thương cho Ta nhiều nhất. Khi họ quay ra thù nghịch với Ta, họ gây ra một sự chia rẽ khủng khiếp và ngăn cản nhiều linh hồn đi theo con đường đến với ơn cứu rỗi đời đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth