Thứ ba ngày 9 tháng 4 năm 2013, lúc 23:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, biết bao nhiêu linh mục tốt lành và thánh thiện đã cùng nhau đả phá những Thông Điệp này nhưng họ lại không có khả năng hoặc hiểu biết để làm được điều này. Con đường của họ là để phụng sự Thiên Chúa. Họ không được phép để cho mình trở nên quá đen tối như vậy, vì điều này sẽ gây nguy hiểm cho linh hồn những ai nhận ra Tiếng Nói của Ta trong những Thông Điệp này.

Khi phơi bày ra những thực hành của tà phái Phái Thời Đại Mới, thì nhiều linh mục tin rằng những hiểu biết của họ về những vấn đề tâm linh có nghĩa là họ có ơn để nhận ra một ngôn sứ chân thật của Thiên Chúa. Họ quá xa rời Ta đến nỗi họ không thể nhận ra được Lời Chí Thánh của Ta. Ta chưa từng ban cho họ những ân sủng để phân định những điều ấy, vì thói kiêu ngạo đã ngăn cản họ.

Đối với những tôi tớ được thánh hiến của Ta, những người bày mưu, tính kế và lợi dụng danh nghĩa là tôi tớ của Thiên Chúa như là một phương kế để lôi kéo những giáo dân của các con xa rời Lời Ta, các con hãy biết rằng các con sẽ bị trừng phạt. Các con không thật sự nhận biết Ta. Các con không trung thành với Ta. Các con không hề hiểu biết về những vấn đề tâm linh và các con không được phép công khai hạ nhục, phỉ báng hoặc khinh thường bất cứ ai nhân Danh Ta.

Từng người trong các con sẽ phải trả lẽ trước Mặt Ta. Ta sẽ trừng phạt các con không phải vì sự cứng lòng tin của các con mà là vì tội kiêu ngạo, vốn làm cho các con tin rằng các con biết nhiều về những vấn đề tâm linh hơn Ta, Chúa Giêsu Kitô, Thầy của các con. Các con gây đau khổ cho Ta biết bao. Quả thật, các con khiến Ta hết sức thất vọng, vì sự phản bội của các con gây khốn khổ cho Sứ Vụ cuối cùng của Ta. Đối với mỗi một tội nhân mà các con lôi kéo ra khỏi Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm với linh hồn của họ. Và rồi, với tâm hồn nặng trĩu, các con sẽ phải trả lời cho những câu hỏi này khi Ta tỏ cho các con thấy Sự Thật.

Tại sao các con lại khước từ Chén của Ta khi các con đã được ban cho Sự Thật với tình yêu và lòng tin cậy của Ta, khi mà các con đã nhận biết trong tâm hồn rằng điều này đến từ Ta? Tại sao các con lại tìm cách đả phá những Thông Điệp của Ta? Các con chẳng có ý niệm gì về sự hệ trọng trong những lời khấn thánh hiến mà các con đã thực hiện nhân Danh Ta? Giờ đây các con phải tĩnh tâm và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta. Nếu các con thực hiện điều này, Ta sẽ chúc lành cho các con và ban cho các con sức mạnh trong việc phân định. Nhưng chỉ có những ai khiêm nhường trong lòng mới có thể đến với Ta.

Hãy trở về với Ta. Hãy đến với Ta và phơi bày tất cả mọi sự. Hãy từ bỏ những cái nhìn lệch lạc, những ý kiến thiên vị và đánh giá sai lạc của các con về những Thông Điệp này dựa trên tin đồn, lời bàn tán và những lời nói bóng gió. Khi ngày ấy đến, Ta sẽ thanh tẩy các con nên tươi mới và các con sẽ lại nên tinh tuyền. Các con sẽ có tâm hồn của những trẻ thơ và các con sẽ khao khát sự Hiện Diện của Ta.

Ta chờ đợi sự hưởng ứng của các con. Ta là Đấng hằng luôn Yêu Thương. Ta là Đấng đầy Lòng Xót Thương. Hãy đến với Ta. Ta là tất cả những gì các con cần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth