Thứ năm 11 tháng 4 năm 2013, lúc 21:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải vững vàng tiến bước và tập trung vào những linh hồn đáng thương, những người không hề tin vào Thiên Chúa. Ta muốn nói tới những linh hồn chưa từng được ban cho Sự Thật về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của họ.

Có hàng tỷ người không hề nhận biết Thiên Chúa Ba Ngôi vì họ không được biết điều ấy. Ta sẽ ban Lòng Thương Xót vô biên của Ta cho những linh hồn này và họ phải được nói cho biết về những những Thông Điệp của Ta dành cho nhân loại.

Những linh hồn khác làm Ta bận tâm là những linh hồn nguội lạnh trong đức tin và những người giờ đây không chịu đón nhận Sự Thật về sự sống đời đời. Nhiều người không biết chắc về Công Trình Tạo Dựng hoặc sự Hiện Hữu của Thiên Chúa, sẽ sớm được tỏ cho thấy Sự Thật. Một lần nữa Ta sẽ cho họ thấy Lòng Thương Xót vô biên của Ta, Tình Yêu của Ta sẽ đánh động tâm hồn họ và họ sẽ được cứu rỗi.

Nhưng vẫn có những người tiếp tục chống lại Sự Can Thiệp của Ta. Họ sẽ chống lại bất cứ nỗ lực nào của Ta để ban cho họ Sự Thật, và bằng chứng về Lòng Thương Xót của Ta, sẽ bị khước từ một cách hết sức vô ơn trước Mặt Ta. Một lần nữa, Ta sẽ can thiệp và sẽ nỗ lực hết sức vì linh hồn họ.

Cuối cùng, có những người biết tất cả mọi sự về Ta và nhận biết Sự Thật về việc Ta là Đấng Mêsia. Không một phép lạ hay hành động của tình yêu nào có thể lôi kéo họ về với Ta được vì họ đã trao phó linh hồn cho Satan. Con thú sẽ ăn tươi nuốt sống những linh hồn này và hắn sẽ không để cho họ ra đi dễ dàng vì họ không chịu nhìn nhận Ta là Đấng Cứu Thế của họ. Họ vẫn chưa biết được Sự Thật về kế hoạch của con thú. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, để cứu được họ, các con phải trung thành với Ta bằng cách tận hiến cho Ta linh hồn của họ trong lời cầu nguyện của các con và khi các con rước Mình Thánh.

Các con phải tận hiến họ cho Ta mỗi ngày và cứ mỗi một linh hồn các con tận hiến cho Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ cứu cả trăm linh hồn nữa. Hãy thực hiện điều này mỗi ngày. Đến cuối mỗi tháng, các con sẽ tràn ngập niềm vui vì các con biết được rằng biết bao nhiêu linh hồn được ban cho Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Đây là một Tặng Ân nữa Ta ban cho các con và các con sẽ được ban tràn đầy những ân sủng khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (104) Xin giải thoát các linh hồn khỏi ách nô lệ

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan.

Xin đón nhận họ và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt Thiêng Liêng của Chúa.

Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Con Thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen.

Ta sẽ tiếp tục ban Lòng Thương Xót của Ta cho nhân loại và đặc biệt là cho từng linh hồn vốn khước từ Lời của Thiên Chúa.

Hỡi các môn đệ trung thành của Ta, Ta chúc lành cho các con, và Ta tiếp tục tuôn đổ trên các con Ơn Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth