Chúa Nhật ngày 14 tháng 4 năm 2013, lúc 14:00

Hỡi con yêu dấu của Mẹ, giờ đây hãy để Mẹ ban cho con niềm an ủi. Hãy để mẹ ôm con sát vào lòng để Mẹ có thể ban cho con sức mạnh khi con tiếp tục loan truyền Lời Chí Thánh của Thiên Chúa trong những thời điểm khó khăn này.

Khi những kẻ bách hại Thánh Tử của Mẹ và giết hại Người được hỏi rằng – “Tại sao các người lại làm điều này?” – họ trả lời – “Để bảo vệ Lời của Thiên Chúa.” Khi họ được hỏi rằng chẳng lẽ Thiên Chúa lại chấp nhận việc giết người sao? Họ lập luận rằng điều này phù hợp với Giáo Huấn của Giáo Hội. Và sự việc cũng sẽ như vậy vào thời cuối. Con người cũng bóp méo những Giáo Huấn của Thiên Chúa để biện minh cho việc họ khước từ Lời Chí Thánh của Người.

Thánh Tử của Mẹ ban cho nhân loại những Thông Điệp này để các con có thể bảo vệ những Giáo Huấn của Người. Người thực hiện điều này để không ai vì nhầm lẫn mà khước từ Lời Chí Thánh của Người, khi những Giáo Huấn trong Giáo Hội Thánh Thiện của Người bị đảo lộn và không còn được tôn kính. Không ai được phép thay đổi Lời của Thiên Chúa, tuy nhiên những lời tiên tri về chính những ngày này khi sự thay đổi Lời của Thiên Chúa xảy ra, thì sự thay đổi này lại được thực hiện bởi chính Giáo Hội được đặt trên Đá Tảng của Thánh Phêrô.

Thánh Tử của Mẹ là Ngôi Lời. Mọi con cái Thiên Chúa phải tôn kính Lời của Thiên Chúa. Khi con cái Thiên Chúa bị lừa gạt bởi những sự dối trá, họ sẽ xa rời Người. Khi các con chấp nhận bất cứ điều gì khác ngoài Sự Thật của Thiên Chúa, khi các con chấp nhận tội lỗi và bị vướng mắc vào tội lỗi, thì các con càng rời xa Thánh Tử của Mẹ.

Hãy nhớ rằng, là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ sẽ bảo vệ tất cả những ai kêu cầu đến Mẹ. Sự bảo vệ của Mẹ dành cho tất cả các dân tộc, tất cả các tôn giáo. Khi các con đọc Kinh Mân Côi hàng ngày, các con được ban cho tất cả mọi sự che chở và các con có thể bảo vệ Sự Thật, bảo vệ Lời Chí Thánh của Thiên Chúa.

Bất cứ ai trong Giáo Hội của Con Mẹ trên trái đất, những người dẫn dắt dân chúng mà lại không thể đọc Kinh Mân Côi trước cộng đoàn của mình, thì không đến từ Thiên Chúa.

Mẹ của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth