Thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2013, lúc 20:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hành trình lên đồi Canvê mà Giáo Hội của Ta phải đi qua, đã bắt đầu như đã được tiên báo. Tất cả những ai rao giảng nhân Danh Ta, những ai yêu mến Ta và đề cao Giáo Huấn của Ta, giờ đây sẽ phải đối mặt với hành trình thống khổ này để bảo vệ Lời Chí Thánh của Ta.

Lời của Thiên Chúa sẽ bị đả kích khi ngoại giáo lan tràn khắp trái đất. Ta muốn nói với tất cả những ai bước theo Ta rằng hãy hiên ngang tiến bước. Đừng bao giờ từ bỏ Sự Thật khi mọi người gồm cả gia đình và bạn bè các con thúc giục các con quay lưng lại với Lời Chí Thánh của Ta vốn được ban cho các con trong thời gian Ta ở trên trần thế này.

Các con không được phép từ bỏ quyết tâm để giữ lòng trung thành với Ta. Một số người trong các con sẽ mạnh mẽ trong cuộc bách hại này. Một số người sẽ vấp ngã. Một số người sẽ bỏ cuộc. Những người khác sẽ quyết định đón nhận những sự dối trá mà người ta bày ra như là một thứ Tín Lý và họ sẽ bị loại ra khỏi Ta.

Ta sẽ vác trên Đôi Vai của Ta tất cả những ai tín thác trọn vẹn vào Ta. Ta sẽ bảo vệ tất cả những ai có lòng can đảm để dâng lên Ta những Thánh Lễ theo đúng cách thức Thánh Lễ phải được cử hành. Ta sẽ bảo vệ những Bí Tích mà những tôi tớ được thánh hiến của Ta thực thi, họ là những người không nhượng bộ hoặc từ bỏ việc phụng sự Ta. Những ai giao phó chính mình cho sự Quan Phòng của Ta sẽ không có gì phải lo ngại. Những ai đã được ban cho Sự Thật trong suốt cuộc đời của họ nhưng lại khước từ Giáo Huấn của Ta mà chạy theo những sự dối trá, sẽ bị loại bỏ ra khỏi Ta. Nhân loại phải kính sợ Phép Công Thẳng của Ta, đừng để một ai tin rằng họ có thể chìm đắm trong vực thẳm của sự dối trá, không hề thống hối trong linh hồn mà không phải chịu những hậu quả.

Tình yêu của Ta đủ mạnh mẽ để đón nhận những ai giờ đây đang hoang mang. Ta sẽ đánh động tất cả con cái Thiên Chúa, những người đang tìm kiếm Ta cho dù tâm hồn họ đen tối đến dường nào. Trong những hỗn loạn này, cuối cùng Ta sẽ tỏ mình ra và Thần Khí Ta sẽ tràn ngập trái đất ngay khi nhân loại tin rằng họ không thể chịu đựng được nữa.

Hãy nhớ rằng Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, không một sự gì có thể thắng được Ta, Ta là Đấng Toàn Năng và khi các con cảm nhận rằng sự độc ác mà những kẻ thù của Thiên Chúa gây ra trên thế giới đang thắng thế, thì hãy biết rằng Ta đang hiện diện. Ta cho phép sự đau khổ này, cuộc bách hại sau cùng này, xảy ra vì đó là vũ khí cuối cùng chống lại con thú. Nếu không có sự đau khổ này, hắn sẽ cướp đi linh hồn của phần lớn nhân loại.

Cuộc chiến đấu để giành lấy các linh hồn sẽ gây khiếp sợ cho những ai thật sự nhận biết Ta vì các con sẽ phải chứng kiến sự độc ác nơi những con người mà các con tin là tốt lành. Satan sẽ cố gắng hết sức và hắn sẽ lợi dụng mọi linh hồn, đặc biệt là những linh hồn gần gũi với Ta để khiến họ quay lưng lại với những Giáo Huấn của Ta. Trong khi cuộc chiến sẽ diễn ra ác liệt trong một thời gian thì nhờ vào Sứ Vụ này, Ta sẽ cứu hàng tỷ linh hồn qua cuộc hoán cải.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth