Thứ sáu ngày 19 thang 4 năm 2013, lúc 17:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Sứ Vụ này đối với con thật đơn độc biết bao, cho dù có hàng trăm ngàn người đang bảo bọc con bằng tình yêu và những lời cầu nguyện của họ.

Khi con phụng sự Ta và từ bỏ chính mình, trong sự quy phục hoàn toàn dưới Chân Ta, con sẽ cảm thấy rất cô đơn. Con sẽ đối mặt với cơn tức giận điên cuồng của những kẻ thù nghịch Ta, những kẻ sẽ không để cho con có một giây phút yên ổn nào. Hỡi con gái của Ta, giờ đây con phải lắng nghe, khi Ta ban cho tất cả những ai khước từ Ta một Ân Huệ đặc biệt, bằng những Lời mà Ta nói với con cái Thiên Chúa.

Ta mời gọi những ai đang hoang mang và khiếp sợ vì những Thông Điệp này, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Các con có biết rằng Ta vẫn luôn yêu thương các con ngay cả khi các con nổi giận với Ta? Các con có biết rằng Ta không bao giờ phạt các con vì các con không đón nhận những Thông Điệp này, những Thông Điệp được ban cho các con chỉ để Ta có thể chuẩn bị và tăng sức cho các con nhằm vượt qua những thử thách ở phía trước? Giờ đây các con có nhận biết Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, khi Ta mời gọi các con không?

Ta là Đấng Cứu Thế của các con và Ta sẽ không bao giờ từ bỏ các con, khi những nghi ngờ xuất hiện trong tâm trí các con. Làm thế nào Ta có thể nổi giận với các con được, khi các con yêu mến Ta và chỉ quan tâm đến Sự Thật? Giờ đây Ta chuẩn bị các con cho những thử thách mà các con sẽ phải đối mặt, khi những lời tiên báo về những cuộc bách hại Giáo Hội của Ta, xảy ra.

Ta ban cho các con Ân Huệ này để Ta có thể lôi kéo các con vào Lòng Thương Xót trong Tình Yêu của Ta và soi sáng tâm hồn các con. Ta đoan hứa rằng khi các con kêu cầu Ta theo cách này, qua Lời Cầu Nguyện này, thì những nghi ngờ của các con về Ta, Đấng giờ đây đang phán bảo với các con là ai, sẽ hoàn toàn tan biến. Ta ban cho các con Ân Huệ này để qua những Lời Cầu Nguyện mà giờ đây Ta ban cho nhân loại, các con có thể cứu được toàn thể nhân loại.

Nếu các con đến với Ta, với lòng khiêm nhường và với một tâm hồn cởi mở, trong sáng, thì ngay lập tức các con sẽ nhận biết rằng các con được ban cho Ân Huệ này. Đây chính là Ơn Hoán Cải tha nhân.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (105) Ơn Hoán Cải tha nhân

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, vì tình yêu của con dành cho Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con đến hiệp nhất cùng Chúa.

Xin đón nhận và che chở linh hồn con bằng Thần Khí Chúa và qua Lời Cầu Nguyện này, xin giúp con cứu lấy tất cả những ai mà con gặp gỡ tiếp xúc.

Xin che chở mọi linh hồn mà con gặp gỡ trong Lòng Thương Xót Rất Thánh của Chúa và ban cho họ ơn cứu rỗi để bước vào Vương Quốc của Chúa.

Xin lắng nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng nghe lời con khẩn cầu, và nhờ Lòng Thương Xót của Chúa, xin cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại. Amen.

Những ai trong các con bôi nhọ những Thông Điệp này và những ai khước từ những Thông Điệp này, Ta mời gọi các con hãy đến với Ta. Ta sẽ chỉ cho các con thấy Sự Thật. Ta sẽ đón nhận các con và ban cho các con sự bình an. Ta sẽ luôn yêu thương các con cho dù các con có xúc phạm đến Ta biết dường nào.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth