Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013, lúc 14:15

Hỡi các con dấu yêu của Mẹ, chính vì Tình Yêu vô biên của Người dành nhân loại, mà giờ đây Thánh Tử của Mẹ chuẩn bị các con cho Cuộc Quang Lâm của Người. Chính vì yêu thương các con mà giờ đây Người phán bảo các con qua các ngôn sứ của Người, để bảo đảm rằng Lòng Thương Xót của Người không bỏ sót một ai. Cũng như Thiên Chúa đã sai Thánh Gioan Tẩy Giả đến để chuẩn bị nhân loại cho Thánh Tử của Mẹ – Con Một yêu dấu của Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế – thì giờ đây Thánh Tử của Mẹ cũng đang tỏ lộ cho các con kế hoạch cuối cùng. Kế hoạch cứu rỗi cuối cùng này sẽ tương tự như khi Người đến thế gian lần đầu tiên, với một khác biệt duy nhất là, lần này, Người sẽ không đến như một người phàm bằng xương bằng thịt.

Vì các con đang được tỏ cho thấy Sự Thật nên Thánh Tử của Mẹ muốn nhắc nhở các con về tất cả những gì Thiên Chúa ban cho các con qua Lời Chí Thánh của Người, khi Người chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng. Con cái của Thiên Chúa đã được ban cho Sự Thật khi Thánh Tử của Mẹ đi rao giảng trên Trái Đất. Giờ đây các con sẽ được ban cho Sự Thật toàn vẹn, kể cả những mặc khải về những việc làm của kẻ thù Thiên Chúa, vì lợi ích của chính các con, để các con không bị lừa gạt bởi tên lừa dối. Các con phải có tâm hồn quảng đại khi Thánh Tử của Mẹ ban cho các con những Ân Sủng, vốn sẽ nuôi dưỡng linh hồn các con.

Khi Mẹ hiện ra với những thị nhân được Thiên Chúa chọn trong nhiều năm qua, việc này là để chuẩn bị cho các linh hồn trong thời cuối. Giờ đây, khi các con chuẩn bị cho cuộc bách hại mà người ta sẽ gây ra cho các Kitô hữu, đây sẽ là một sự việc vô cùng khó khăn, vì cuộc bách hại này là một sự xâm phạm về mặt tinh thần và điều này sẽ gây ra đau thương khủng khiếp nhất. Khi các con nhận biết Sự Thật trong Lời của Thiên Chúa, và khi các con biết cách để nhận biết việc làm của tên lừa dối, thì các con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ lòng trung thành với Lời của Thiên Chúa thì quan trọng hơn rất nhiều so với việc đón nhận những sự dối trá mà những kẻ không đến từ Thiên Chúa, bày ra cho các con.

Thánh Tử của Mẹ sẽ nâng các con đến vinh quang tuyệt vời khi các con tuân theo Lời Chí Thánh của Người và bảo vệ những Giáo Huấn của Người. Mẹ mời gọi các con tỏ lòng tôn kính thật xứng đáng dành cho Người. Những ai khước từ Người khi Người đi rao giảng trên Trái Đất, cuối cùng cũng đã nhìn nhận Sự Thật về việc Người là Ai khi Người chết trên Thập Giá. Những ai khước từ Lời Người ngày hôm nay, cuối cùng cũng sẽ nhận ra Sự Thật vào ngày Người đến để Phán Xét. Đối với nhiều người, khi ấy sẽ là quá muộn.

Hãy cầu nguyện để tất cả mọi linh hồn giữ lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, Thánh Tử yêu dấu của Mẹ, vì chỉ có những ai đón nhận Người mới được đưa vào Vương Quốc của Người.

Mẹ yêu dấu của các Con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth