Thứ bảy ngày 27 tháng 4 năm 2013, lúc 13:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải giải thích cho từng người còn đang sống trên Trái Đất ngày hôm nay về tầm quan trọng của khoảng thời gian được ban cho họ. Ta không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của con người, vì đó là một trong những Tặng Ân trọng đại nhất được ban cho nhân loại và Tặng Ân ấy sẽ không bao giờ bị lấy đi. Mặt khác, ngay từ đầu, Satan đã can thiệp vào ý chí tự do của con người, và đã không ngừng tìm cách biến tâm trí con người trở thành nô lệ và cướp mất linh hồn của họ.

Vì vậy, chính ý chí tự do được ban cho con người là thứ mà tà khí của sự dữ săn lùng. Nhưng cũng nhờ ý chí tự do của con người mà cánh cửa đến với Vương Quốc của Ta được mở ra. Vì các con là người phàm, và là loài phải chết, nên thời gian duy nhất để các con chuẩn bị cho cuộc sống đời đời là thời gian các con sống trên trái đất này. Các con không bao giờ được phép quên điều này. Các con phải luôn sẵn sàng, vì Cha Ta ban cho các con sự sống, thì Người cũng có thể cất đi sự sống của các con bất cứ lúc nào.

Nếu các con chết trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, thì liệu các con có xứng đáng để đến trước Mặt Ta hay không? Các con có biết rằng những lỗi lầm và những hành động mà các con đã mắc phạm, những sự thù hận mà các con đã tỏ ra với đồng loại của mình, rồi sẽ tỏ lộ trước Mặt Ta hay không? Để được ban cho sự sống đời đời, các con phải biết điều gì cần phải được thực hiện trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, để làm cho các con được trong sạch trước Mắt Ta.

Đối với những ai một mặt thì dung túng cho tội lỗi và làm tổn thương người khác, mặt khác lại cầu nguyện và sống một cuộc đời mà họ nói là để hiến dâng cho Ta thì Ta nói rằng, các con gây tổn thương cho Ta từng giờ, vì thói đạo đức giả của các con. Từng ngày, linh hồn các con càng trở nên xa cách Ta hơn. Các con phải tuân giữ Mười Điều Răn một cách chính xác vì Mười Điều Răn được Cha Ta ban ra, nếu không các con không thể nói là các con thuộc về Ta.

Biết bao nhiêu linh hồn không thể vào được Thiên Đàng và nhiều linh hồn phải chịu sự thanh tẩy cần thiết để xứng đáng bước vào Vương Quốc của Ta. Nhưng nhiều hơn nữa những linh hồn bị ném vào bóng tối đời đời. Biết bao nhiêu linh hồn nhận ra rằng họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa biết bao, trong những giây phút họ lìa đời. Khi ấy họ phải khiếp sợ và đau buồn biết bao. Họ nhận ra rằng thời gian để họ ăn năn hối cải đã trôi qua, và khi ấy đã là quá trễ rồi.

Tại sao các con không hiểu được rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Các con phải biết rằng, khi các con xúc phạm đến Thiên Chúa, thì các con phải ra sức thay đổi cách sống để có được bình an. Nếu các con tránh xa tội lỗi và không ngừng ra sức sửa đổi cách các con đối xử với tha nhân, thì khi ấy các con mới có thể tìm được bình an thật sự. Một khi các con có được sự bình an trong linh hồn – một điều chỉ có thể xảy ra khi các con chiến đấu chống lại tội lỗi và tỏ lòng thống hối vì những việc làm độc ác của các con – thì các con sẽ trở nên gần gũi với Thiên Chúa.

Mỗi ngày, các con phải tự hỏi mình – liệu Thiên Chúa có chấp thuận những hành động của tôi trong ngày hôm nay hay không? Các con sẽ biết được câu trả lời trong tâm hồn các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth