Thứ tư ngày 1 tháng 5 năm 2013, lúc 20:25

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự can thiệp của Ta, Chiên Thiên Chúa, bằng việc mặc khải cho nhân loại những Thông Điệp này, đã từng được tiên báo rồi.

Những ai sống theo Lời Chúa cần phải sống trong bình an vì Ta không muốn các con phải thu mình lại sống trong sợ hãi, vì Ta yêu thương các con.

Các con không bao giờ phải sợ hãi Tình Yêu của Ta, ngay cả khi tội lỗi ngăn cách các con với Ta. Những ai muốn hiểu, Ta cho hiểu được Lời Chí Thánh của Ta, những ai không chịu đón nhận Bàn Tay Ta thì không hiểu được Lời Chí Thánh của Ta. Hỡi các con, Ta đang dang rộng tay với các con, để Ta có thể lôi kéo các con đến nơi an toàn, tránh khỏi thú dữ vốn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn các con.

Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày các con đều nghe những tiếng kêu gào – đòi buộc các con phải lắng nghe. Người ta sẽ bày ra cho các con những sự dối trá độc ác bằng những lập luận hết sức hấp dẫn. Họ dụ dỗ các con bằng một loạt những tranh cãi bất tận, để nghe theo những lý lẽ của họ, nhân danh những mục đích nhân đạo – vốn dung túng cho tội lỗi – họ sẽ không ngừng cho tới khi nào các con đón nhận những gì mà họ muốn các con phải đón nhận.

Phá thai, tội giết người trong Mắt Thiên Chúa, sẽ được áp đặt trong tất cả mọi quốc gia như là dấu chỉ của việc chống lại Chúa Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao. Khi các con dung túng cho sự ghê tởm độc ác này thì các con phạm tội vô cùng khủng khiếp. Tội phá thai là một tội trọng và những ai chịu trách nhiệm trong việc phá thai sẽ phải chịu thiêu đốt trong lửa Hỏa ngục đời đời.

Đối với những ai không chịu nhìn nhận lỗi lầm nghiêm trọng này, các con có một ít thời gian còn lại để bảo đảm cho phần rỗi của các con. Vì khi ngày trọng đại đến, nếu các con không quay lưng lại với hành động độc ác này, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhan Thiên Chúa.

Giết người là một trong những hành động nghiêm trọng nhất chống lại Thiên Chúa và hình phạt dành cho tội này là cái chết về phần linh hồn. Sự chia rẽ khủng khiếp trong nhân loại đã bắt đầu. Những ai về phe với con thú và dung túng tất cả những điều chống lại Lời của Thiên Chúa sẽ bị loại ra khỏi anh chị em mình. Đừng coi thường Lời Cảnh Báo của Ta. Khi chấp nhận việc phá thai là các con chấp nhận việc cố ý giết chết một người con của Thiên Chúa. Nếu các con không có lòng thống hối thì các con sẽ không bao giờ được gặp Ta. Ta sẽ ném các con vào nơi khốn cùng.

Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ta là vô biên. Ta sẽ tha thứ cho những tâm hồn đen tối nhất, nhưng nếu các con không có lòng thống hối ăn năn thì Phép Công Thẳng của Ta là câu trả lời cuối cùng. Sự trừng phạt của Ta là đời đời. Khi các con yêu mến Ta, Ta sẽ yêu thương các con. Nhưng nếu các con hủy diệt sự sống của người khác, được tạo dựng bởi Tình Yêu của Cha Ta, thì các con sẽ không có được sự sống.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth