Thứ sáu ngày 3 tháng 5 năm 2013, lúc 18:15

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, kế hoạch hết sức độc ác nhằm tiêu diệt Giáo Hội Công Giáo từ bên trong, giờ đây đang diễn ra. Tất cả những điều được coi là thánh thiêng đối với Thiên Chúa sẽ bị loại bỏ, và những kẻ đứng đầu cái được coi là giáo hội mới cải tiến và hiện đại, sẽ sớm ra mắt nhưng chúng lại là kẻ những thù của Sự Thật.

Chúng sẽ đưa ra những quan điểm có vẻ hợp lý và sẽ được coi như một diện mạo mới của Đạo Công Giáo. Nhiều Kitô hữu sẽ thốt lên rằng, điều này có liên quan gì đến tôi? Khi Giáo Hội của Ta, đặt nền tảng trên Thánh Phêrô tông đồ, bị phá hủy, thì việc này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những tín hữu của Ta. Khi Lời Ta và Giáo Huấn của Ta bị đả phá tan tành và bị biến đổi cho phù hợp với những nhu cầu ích kỷ của con người, và ngay cả khi đó là những sự dối trá đi chăng nữa, thì cuối cùng người ta cũng coi đó là Sự Thật.

Những sự dối trá mà người ta bày ra cho nhân loại bởi sự tàn phá hết sức độc ác, sẽ được tất cả các giáo hội thuộc Kitô Giáo đón nhận theo quan điểm của họ. Không một giáo hội thuộc Kitô Giáo nào thoát khỏi cuộc tấn công này – một cuộc tấn công đã được sắp đặt một cách kỹ lưỡng và có chủ ý trong hơn một thế kỷ qua.

Hãy biết chắc rằng khi Lời Ta bị đảo lôn, thì Sự Thật sẽ bị đả phá tan tành. Những sự dối trá sẽ đầu độc linh hồn. Khi những điều này xảy ra, người ta sẽ vô tình đi theo con đường dẫn đến sự tuyệt vọng. Ta khẩn thiết kêu gọi tất cả những ai giờ đây đang lắng nghe Ta, hãy luôn chú tâm vào Sự Thật. Các con không được phép đón nhận bất kỳ một sự thay đổi nào mà người ta buộc các con phải chấp nhận như là một phần của giáo hội mới, vì những thay đổi ấy không đến từ Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth