Thứ hai ngày 6 tháng 5 năm 2013, lúc 18:42

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những ai vô tình xúc phạm đến Ta, vì họ thiếu hiểu biết về Lời Ta, sẽ sớm được ban cho sự dẫn dắt mà họ cần.

Đối với tất cả những ai nhận biết Sự Thật về Lời Ta, được ban cho nhân loại 2.000 năm trước, thì các con phải biết rằng, trong khi các con tranh cãi với nhau thì hàng triệu linh hồn đang bị hư mất. Quá nhiều người phạm tội trọng bởi sự tàn phá của tên ác quỷ. Nếu họ nhận biết Sự Thật về lời hứa ban sự sống đời đời của Ta, thì họ sẽ không phạm vào những tội ác này.

Khi các con được ban cho Sự Thật, thì điều quan trọng là các con phải tiếp tục loan truyền Lời của Thiên Chúa. Các con phải loan truyền Lời của Thiên Chúa bằng cách thể hiện tình yêu thương và sự tôn trọng đối với cuộc sống của người khác. Điều này có nghĩa là các con phải tuân giữ Giới Răn của Cha Ta: “Chớ giết người.” Khi ấy, bổn phận của các con là bảo đảm rằng sự sống của con người phải được tôn trọng trong Vinh Quang của Thiên Chúa.

Các con phải nhắc nhở người ta về Tặng Ân sự sống đời đời vào những lúc mà các con biết được rằng, những người chối bỏ Thiên Chúa cần đến sự trợ giúp của các con. Bằng lời cầu nguyện và sự hướng dẫn, các con có thể cứu giúp những linh hồn này. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta cần rất nhiều thời gian của các con. Các con phải quảng đại về thời gian của các con trong việc cứu rỗi các linh hồn. Hãy tiếp tục đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, vì Ta hứa ban ơn hoán cải cho hàng triệu linh hồn hư mất khi các con đọc những kinh nguyện này.

Các con đừng để cho những cuộc tấn công của tên ác quỷ làm cho các con phải phân tâm, hắn sẽ tiếp tục gây ra sự tối tăm đối với việc đón nhận những Thông Điệp này. Hãy nhìn nhận những cuộc tấn công này theo đúng bản chất của chúng, đó là một sự cố gắng của Satan và tất cả những tà thần đang rảo khắp thế giới, để ngăn cản con cái Thiên Chúa đón nhận sự thừa kế đầy vinh hiển vốn đang chờ đợi họ.

Ta cũng mời gọi các con hãy quảng đại và hãy cầu nguyện cho những ai trở mặt và chống lại Ta, trong Sứ Vụ cuối cùng này trước Ngày Trọng Đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth