Thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2013, lúc 22:45

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Tình Yêu của Ta dành cho giới trẻ trong mọi quốc gia, mọi chủng tộc và mọi tín ngưỡng, vốn không nhận biết Ta, là vĩnh cửu. Ta hết sức đau buồn vì những linh hồn bé nhỏ này của Ta. Giờ đây các con phải cầu nguyện một cách đặc biệt cho họ. Ta sẽ không ngần ngại đem họ vào trong Lòng Thương Xót của Ta, nếu các con cầu nguyện cho họ bằng Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (106) Cầu xin Lòng Thương Xót cho giới trẻ, những người không nhận biết Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ linh hồn của những con cái Chúa, những người không nhận biết Chúa, những người không nhận biết Tình Yêu của Chúa và những người không đón nhận Lời Hứa của Chúa.

Xin rộng ban cho họ ơn hoán cải và sự sống đời đời.

Xin thương xót hết thảy những ai không tin vào Sự Hiện Hữu của Chúa và những ai không thống hối tội lỗi. Amen.

Hỡi Đạo Binh Còn Sót Lại yêu dấu của Ta, mong muốn lớn nhất của Ta là các con hãy tìm đến với những linh hồn giới trẻ, những người không hề nhận biết Thiên Chúa. Họ là ưu tiên hàng đầu của các con. Ta mời gọi các con hãy lôi kéo tất cả mọi quốc gia, mọi tín ngưỡng, mọi sắc tộc và mọi tôn giáo vào trong sự Bảo Vệ của Ta. Khi các con đem những linh hồn này đến với Ta, thì Ta sẽ ban cho họ những Ân Sủng trọng đại và Ta hứa ban cho họ ơn cứu rỗi.

Điều quan trọng là các con không được bỏ qua những người không hề quan tâm gì đến phần rỗi của họ. Họ là những linh hồn lầm lạc mà Ta khao khát và Ta sẽ dõi theo họ đến khắp mọi nơi, trong mọi quốc gia cho tới khi Ta có thể lôi kéo họ vào Vương Quốc của Ta.

Hãy ghi nhớ lời mời gọi của Ta. Hãy nhớ rằng mong muốn của Ta là đến được với những người không nhận biết Ta và những người không muốn nhận biết Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth