Thứ bảy 11 Tháng 5 năm 2013, lúc 20:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, không có gì là hệ trọng nếu vì Ta mà con bị người đời khước từ, vì Lời Ta là bất diệt. Lời Ta sẽ vượt trên tất cả và trở nên mãnh liệt hơn; như một trận cuồng phong, Lời Ta sẽ gia tăng sức mạnh cho tới khi tiếng thét gào trong Lời Ta vang động như tiếng sấm trên khắp mặt đất. Hầu như rất ít người không nghe được Tiếng Nói của Ta và ngay cả những người khước từ Ta cũng sẽ bắt đầu nói về Ta. Họ cảm thấy không thể phớt lờ được nữa.

Giống như bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra bởi người mẹ của mình, những con cái Thiên Chúa – kể cả những kẻ không chịu nhìn nhận Người – cũng sẽ được lôi kéo về với Người, vì họ không thể cưỡng lại được. Giống như một đứa trẻ mới sinh gắn chặt với mẹ nó, mỗi một người con của Thiên Chúa sẽ nhận ra chính Người qua những cảm nhận, tiếng nói và mùi hương. Con cái Thiên Chúa sẽ cảm nhận được Thiên Chúa khi Sự Hiện Diện của Thiên Chúa đánh động linh hồn họ. Vì Ta biết những kẻ thuộc về Ta, nên những ai yêu mến Ta cũng sẽ đáp lại lời mời gọi của Ta.

Hỡi con gái của Ta, Thánh Ý của Thiên Chúa thì Đầy Quyền Năng và sẽ đánh bại tất cả những ai chống đối Lời của Thiên Chúa. Khi con nhận thấy có quá nhiều sự chống đối và hận thù đối với Sứ Vụ này, con phải luôn tự an ủi mình bằng chính lời hứa long trọng của Ta. Chính vì để cứu tất cả các linh hồn mà Địa Đàng Mới của Ta sẽ sớm được tỏ ra cho nhân loại với ít đau khổ nhất có thể được. Đau khổ có thể được giảm nhẹ nhờ vào những lời cầu nguyện trong đạo binh còn sót lại của Ta, vì Ta ban cho họ những ân sủng đặc biệt.

Những phép lạ mà Ta hứa ban cho nhân loại, qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta, sẽ gia tăng và nhiều người sẽ chứng kiến những sự chữa lành và những cuộc hoán cải. Chính nhờ những phép lạ này mà Ta sẽ tỏ mình ra, ngay cả đối với những kẻ nghi ngờ cứng lòng tin nhất. Chính nhờ những Chiến Dịch Cầu Nguyện này mà những tôi tớ trong những giáo hội thuộc Kitô Giáo của Ta, sẽ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót của Ta và chẳng bao lâu nữa nhiều người trong số họ sẽ được ban cho bằng chứng về tính xác thực trong những Thông Điệp này.

Thánh Ý Ta sẽ được thực hiện và không một ai có thể ngăn cản được Thánh Ý Ta. Hỡi con gái của Ta, nhiều người sẽ chống lại Thánh Ý Ta, thốt ra những lời lẽ xúc phạm chống lại Lời Ta và phỉ nhổ vào con, nhưng lòng thù hận của họ sẽ bị quét sạch và chẳng bao lâu nữa họ sẽ cởi mở tâm hồn vì họ biết chắc rằng chính Thầy Chí Thánh của họ là Đấng mời gọi họ. Ta là Nguồn Mạch mà nhờ đó họ sẽ được thanh tẩy. Chính nhờ Ta mà họ được ban cho sự bảo vệ hữu hiệu duy nhất chống lại tên Phản Kitô. Mọi người sẽ phải tìm kiếm sự che chở của Ta và Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống phải được trao cho càng nhiều linh hồn càng tốt.

Hãy lắng nghe những lệnh truyền của Ta và mọi việc sẽ tốt đẹp. Khi các con phớt lờ những lời cảnh báo của Ta và cố gắng chống lại những bất công, vốn sẽ lan tràn khi thế giới bị cai trị bởi bàn tay của con thú, bằng sức riêng của các con, thì các con sẽ không đủ mạnh mẽ. Hãy đón nhận những Ân Sủng của Ta và các con sẽ đứng vững, an toàn trong sự nhận biết rằng Ta bảo vệ các con, gia đình và bạn bè các con.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth