Thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2013, lúc 16:40

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Thần Khí Thiên Chúa đang được tuôn đổ trên Địa Cầu theo cách thức chưa từng có trước đây.

Để chuẩn bị con cái yêu dấu của Ta cho Địa Đàng Mới, vốn đang chờ đợi họ, Ta bảo bọc họ bằng Thần Khí Sự Thật. Một số người sẽ rộng tay đón nhận Thần Khí Sự Thật và sẽ hết lòng biết ơn vì những phúc lành trọng đại này. Những người khác sẽ khước từ Thần Khí Sự Thật vì họ không chịu mở rộng tâm hồn.

Cuộc Can Thiệp Vĩ Đại của Ta để cứu nhân loại đã bắt đầu và mức độ nhanh chóng trong những hành động của Ta sẽ trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người. Những phép lạ được Ta, Chúa Cha Toàn Năng của các con cho phép xảy ra, sẽ lan rộng khắp nơi và được nhiều người nói tới. Những điều này sẽ mang lại nhiều sự hoán cải. Và rồi ngay khi Thần Khí trong Tình Yêu của Ta lan rộng thì những hành động của Satan và đội quân độc ác của hắn sẽ gia tăng.

Bàn Tay Ta sẽ ngăn chặn những hành động hết sức độc ác của những kẻ tìm cách gây ra chiến tranh, bệnh tật, giết chóc và phá thai đối với con cái Ta. Bàn Tay Ta sẽ giáng phạt những kẻ bách hại các tín hữu trung thành của Thánh Tử yêu dấu của Ta, và giáng phạt những kẻ tìm cách loại bỏ sự Hiện Diện của Người trong Bí Tích Thánh Thể.

Giờ đây hãy lắng nghe Lời Mời Gọi của Ta. Tất cả mọi con cái Ta sẽ được lôi kéo đến với Lòng Thương Xót của Ta. Những ai khước từ Thánh Tử của Ta là khước từ Ta. Những ai sỉ nhục Thánh Tử của Ta thì không thể đến với Ta. Những ai bài bác những Giáo Huấn của Người và bóp méo Sự Thật là chối bỏ sự Hiện Hữu của Ta. Các con không thể tự tạo ra lề luật của các con mà vẫn tuân theo đường lối của Ta được. Các con cũng không thể dung thứ cho tội lỗi mà lại mong được diện kiến Thánh Nhan Ta.

Nếu tội ác không thuyên giảm, Ta sẽ trừng phạt những quốc gia phải chịu trách nhiệm vì những tội ác xúc phạm đến Ta. Vì khi Thần Khí của Ta không ngừng gia tăng thì Cuộc Can Thiệp của Ta cũng không ngừng gia tăng để ngăn chặn tội ác lan tràn.

Tất cả những biến đổi này sẽ được người ta chứng kiến cùng lúc. Ngay sau đó, khi mọi nỗ lực của Con Ta, qua Giáo Hội và những tín hữu của Người, đã được thực hiện để loan truyền Sự Thật, thì ngày ấy sẽ đến khi Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Ta, sẽ tuôn đổ trên nhân loại. Và rồi không lâu sau đó, Ngày Phán Xét sẽ đến.

Hỡi các con của Ta, giờ đây hãy chuẩn bị cho ngày ấy vì ngày ấy có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ có những ai tuân theo những Điều Răn của Ta và tỏ lòng thống hối vì những tội lỗi của họ mới được cứu rỗi.

Chúa Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth