Thứ năm ngày 16 tháng 5 năm 2013, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, chính nhờ Sức Mạnh của Tình Yêu mà nhân loại được cứu rỗi. Tình Yêu mà Ta nói đến là Tình Yêu của Thiên Chúa, vốn tuôn chảy trong tâm hồn nhân loại. Tình Yêu của Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn của tất cả con cái Người, kể cả những ai chối bỏ Người. Chính tình yêu của các con dành cho nhau sẽ giúp các con đứng vững trước những thử thách sắp xảy ra ở phía trước. Hãy thể hiện tình yêu và lòng bác ái đối với người thân cận của các con và đối xử tốt đối với những người nghèo khó, những người yếu đuối và những người cô thế và Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ thuộc về Ta đời đời.

Đối với những ai đối xử cay nghiệt với người khác, những ai gây đau khổ cho những người mà họ cai trị và những ai nói những lời ác ý về người khác, thì các con sẽ giống như những thùng rỗng, không có gì để dâng lên Ta. Các con phải luôn tuân giữ những Giáo Huấn của Ta. Chỉ có tình yêu mới đến từ Ta. Hận thù không đến từ Ta. Những ai tuyên bố rằng họ tôn vinh Ta nhưng lại nói xấu người khác, mặc dù họ tuyên bố là bảo vệ Lời Ta và gìn giữ Danh Ta – họ không hề tôn vinh Ta. Họ xúc phạm đến Ta và sự xấu hổ của họ sẽ trở nên rõ ràng trong Ngày Trọng Đại. Các con không bao giờ được phép nghĩ rằng các con có thể sống mà không có tình yêu trong tâm hồn các con dành cho tha nhân, vì nếu các con không yêu thương tha nhân thì các con chối bỏ Tặng Ân mà Thiên Chúa ban một cách nhưng không cho tất cả con cái của Người. Khi các con thật lòng yêu mến Ta, thì các con sẽ đối xử với tha nhân bằng tình yêu và sự tôn trọng. Khi các con đối xử tàn nhẫn với tha nhân, nói xấu họ hoặc chỉ trích họ một cách bất công, thì các con khước từ Tình Yêu mà Ta ban cho các con. Thay vào chỗ của tình yêu là sự hận thù. Lòng hận thù đối với tha nhân đến từ Satan. Khi các con để cho lòng hận thù làm cho linh hồn các con trở nên chai đá, thì các con tự xa lìa Ta và các con sẽ cảm thấy hết sức hoang mang trong linh hồn các con.

Khi các con yêu thương nhau nhân Danh Ta, thì các con yêu thương nhau qua lời nói, việc làm và những hành động bác ái của các con. Tình Yêu của Thiên Chúa, được những con cái của Thiên Chúa làm cho sống động theo đúng Thánh Ý của Người, có thể cứu được nhân loại. Tình yêu chế ngự sự dữ. Quyền lực của Satan sẽ lập tức bị diệt trừ khi các con thể hiện tình yêu đối với những người đối xử tệ với các con. Các con phải ra sức làm việc để tình yêu bảo bọc các con, nhờ đó các con có thể lan tỏa ân sủng lớn lao này đến với tha nhân.

Tình yêu làm nảy sinh tình yêu nơi những người khác. Tình yêu mang lại sự sống. Tình yêu mang lại sự tha thứ. Tình yêu diệt trừ sự dữ. Nếu không có tình yêu thì sự dữ sẽ phát triển mạnh.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth