795. Họ sẽ được tha thứ ngay lập tức nếu họ lấy hết can đảm mà kêu cầu Ta cứu giúp họ khỏi nỗi thống khổ


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ sáu ngày 17 tháng 5 năm 2013, lúc 23:50

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con phải biết rằng tất cả các tội nhân, đặc biệt là những ai đã gây ra những điều khủng khiếp, phải chạy đến với Ta. Ta khao khát sự chú tâm của họ và Ta muốn mang họ vào trong Thánh Tâm Ta, vì Ta yêu thương họ. Họ sẽ được tha thứ ngay lập tức nếu họ lấy hết can đảm mà kêu cầu Ta cứu giúp họ thoát khỏi nỗi khốn cùng của họ. Họ không bao giờ phải khiếp sợ Ta, vì Ta là Đấng Hằng Luôn Xót Thương. Họ ở gần Ta hơn những kẻ tuyên bố rằng chúng đại diện cho Ta trên Trái Đất, nhưng lại là những kẻ giả hình, giống như những người Pharisêu xưa kia.

Hãy đưa tay các con cho Ta. Cho dù các con đã gây ra cớ sự gì thì Ta cũng sẽ đến với các con. Lời Cầu Nguyện mà giờ đây Ta ban cho các con sẽ đem các con vào trong Thánh Tâm Ta và Khi Ta ngự trị trong tâm hồn các con thì các con sẽ được cứu rỗi.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (107) Xin cứu con khỏi lửa Hỏa Ngục

Lạy Chúa Giêsu, con là một tội nhân tồi tệ.

Bởi những hành động của mình, con đã gây ra đau khổ tuyệt vọng cho tha nhân.

Hậu quả là con đã bị loại ra một bên.

Con không còn được dung thứ ở bất cứ nơi nào trên Trái Đất.

Xin cứu con thoát khỏi nỗi khốn cùng này và bảo vệ con khỏi nanh vuốt của sự dữ.

Xin để con ăn năn.

Xin đón nhận lòng thống hối của con.

Xin tuôn đổ trên con Sức Mạnh của Chúa và xin giúp con trỗi dậy từ hố thẳm tuyệt vọng.

Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí của con, xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn, để con được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục. Amen.

Hỡi con nhỏ bé của Ta, hãy dấn thân trong bình an, vì Ta không bao giờ bỏ rơi những ai nài xin Lòng Thương Xót của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link