Thứ bảy ngày 18 tháng 5 năm 2013, lúc 13:16

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con người hiểu rất sai lạc về Ơn Chúa Thánh Thần. Ơn Chúa Thánh Thần là một Tặng Ân vô giá và được tuôn đổ trên nhân loại nhờ Lòng Quảng Đại của Thiên Chúa. Ơn Chúa Thánh Thần được ban cho tất cả mọi người bởi tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nhưng không phải ai cũng đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần. Không phải ai cũng có thể lãnh nhận Tặng Ân này. Những ai cho rằng họ xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân này vì họ nói rằng họ nhận biết Ta, và họ được đào tạo rất tốt về mọi khía cạnh của thần học, đều là những người không được chuẩn bị một cách cần thiết để nhận lãnh Tặng Ân vô cùng cao trọng này.

Trong suốt mười ngày tại Nhà Tiệc Ly, Mẹ yêu dấu của Ta đã kiên nhẫn giải thích cho các tông đồ về tầm quan trọng của nhân đức khiêm nhường. Nếu không có lòng khiêm nhường, các con không thể được ban tràn đầy Tặng Ân từ Thiên Đàng này. 

Một số tông đồ của Ta nghĩ rằng họ là những người được tuyển chọn nên họ sẽ tốt hơn những người bình thường, vì họ gần gũi với Ta hơn vì thế mà những người khác phải tự động phủ phục dưới chân họ. Nhưng dĩ nhiên, đó không phải là điều Ta đã dạy bảo họ. Mẹ Ta đã dành rất nhiều thời gian để giải thích cho họ biết cách mà tội kiêu ngạo có thể ngăn cản Chúa Thánh Thần ngự vào trong linh hồn họ.

Khi Chúa Thánh Thần ngự vào một linh hồn, thì Người sẽ ban cho họ nhiều ân sủng. Đó có thể là Ơn Thông Hiểu, Ơn Nói Các Thứ Tiếng, Ơn Khôn Ngoan, Ơn Yêu Thương, Ơn Chữa Lành hoặc Ơn Nói Tiên Tri. Trường hợp những tông đồ của Ta, họ đã sớm nhận ra rằng chừng nào họ nhận được Ơn Chúa Thánh Thần, họ sẽ không bao giờ còn có thể để cho thói kiêu ngạo làm hoen ố Sứ Vụ của họ về sau. 

Vì ngay khi sự kiêu ngạo xen vào trong một con người vốn nhận được Ơn Chúa Thánh Thần, thì Thần Khí của Thiên Chúa sẽ không còn nữa và thay vào đó tà khí của bóng tối sẽ ngự trị.

Một linh hồn đen tối không thể tỏ lộ Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần cho những người khác. Người ấy chỉ có thể loan truyền bóng tối. Bóng tối của tà khí lừa dối những người khác. Bóng tối của tà khí đặc biệt lừa dối khi nó đến từ một người được coi là một môn đệ thánh thiện của Ta hoặc một người thông hiểu những Giáo Huấn của Ta. Hậu quả của thứ bóng tối do tà khí gây ra chỉ là hận thù, bất an và cảm giác tuyệt vọng.

Để lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần thì linh hồn các con phải được thanh tẩy và phải sạch tội kiêu ngạo, nếu không thì các con sẽ không bao giờ lãnh nhận được Ơn Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Thánh Thần hiện diện, thì Người sẽ lan nhanh như lửa và sẽ nhắc lại Lời của Thiên Chúa trong nhiều ngôn ngữ. Ơn Chúa Thánh Thần sẽ chữa lành tâm trí, thân xác và linh hồn, và sẽ mang đến Ơn Khôn Ngoan, vốn chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ loan truyền ơn hoán cải trên khắp toàn cầu.

Đây sẽ là những hoa trái mà nhờ đó các con có thể nhận biết được Chúa Thánh Thần đang hiện diện. Sự dồi dào của mọi Ơn lành, bao gồm những phép lạ từ Thiên Đàng, giờ đây đang được thể hiện rõ trong Sách Sự Thật vì lợi ích của tất cả mọi người – Sách Sự Thật đã được hứa ban cho nhân loại trong thời gian này. Hãy đón nhận Sách Sự Thật với lòng biết ơn và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đây là một trong những Tặng Ân cuối cùng từ Thiên Đàng trước ngày Trọng Đại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth