Thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2013, lúc 22:52

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Sứ Vụ này phát triển mạnh mẽ, thì Lời Ta sẽ được rao giảng trong nhiều ngôn ngữ. Những Thông Điệp mà giờ đây Ta ban con sẽ làm bừng cháy Lời Chí Thánh của Ta trong Tân Ước. Những Thông Điệp của Ta cũng nhắc nhở nhân loại về Lời của Thiên Chúa trong Kinh Thánh.

Ta không viết lại Lời Chúa, Ta chỉ nhắc nhở các con về việc Lời Chúa có ý nghĩa gì ngày hôm nay. Ta cũng nói với nhân loại để chuẩn bị họ cho Cuộc Quang Lâm của Ta, vì Ta không muốn họ bị hư mất. Ta ngập tràn trong yêu thương và vui mừng khi Ta chứng kiến cách mà những tín hữu trung thành của Ta đón nhận chính Ta. Những ai đã nhận ra ngay lập tức chính Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng dạy bảo họ qua những Thông Điệp này, thì thật là những người có phúc. Họ là những người không bao giờ nghi ngờ. Họ cảm nhận được Sự Hiện Diện của Ta. Lời Ta như lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn họ. Thần Khí của Ta đánh động linh hồn họ. Họ biết được điều này. Họ đã nhận ra Ta và họ sẽ phải chịu đau khổ biết bao vì điều này.

Hỡi các con cái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng khi các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta thì Ta sẽ ban cho các con một Ân Sủng đặc biệt, một phúc lành, vốn sẽ giúp các con chịu đựng được Cuộc Hành Trình hướng về Sự Sống Đời Đời. Các con sẽ cần những Ân Sủng này, vì các con sẽ là trụ cột trong Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta và các con sẽ dẫn dắt những người khác, những người cuối cùng sẽ đi theo các con.

Người ta trong tất cả các quốc gia sẽ bước theo các con khi họ không biết đi về đâu và các con sẽ chia sẻ với họ về những Giáo Huấn của Ta. Tất cả những ai trung thành với Ta, Chúa Giêsu Kitô, sẽ được ban cho những Ân Sủng để giúp họ đoàn kết với nhau trên toàn thế giới trong sự hiệp nhất với Ta. Tất cả mọi người trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ đến với Ta trước tiên. Và rồi, cuối cùng thì người Do Thái cũng sẽ quay về và đón nhận Ta. Tất cả những tôn giáo khác sẽ nhận ra Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta và họ cũng sẽ theo Ta. Nhưng không phải tất cả đều nhìn nhận Sự Thật, ngay cả khi Sự Thật được bày ra trước mắt họ.

Và rồi cũng có những người vô tín, nhiều người trong số họ là những người tốt. Họ dùng trí khôn của con người để đưa ra tất cả những lý lẽ tại sao Thiên Chúa không hiện hữu. Tuy nhiên, họ – bao gồm nhiều Kitô hữu, vốn nguội lạnh trong đức tin – sẽ chạy đến với Ta trước tiên. Tâm hồn họ sẽ được cởi mở và vì họ sẽ được chứng kiến những dấu chỉ mà Ta thực hiện, họ sẽ nhận biết rằng Ta mời gọi họ. Họ không chống lại Ta như những linh hồn cố chấp, những kẻ nghĩ rằng chúng hiểu biết nhiều hơn Ta về lời hứa trở lại của Ta để hoàn tất Giao Ước Cuối Cùng.

Mọi nhiệm vụ Ta ban cho các con sẽ đưa đến việc càng ngày càng có thêm nhiều quốc gia đón nhận Thập Giá của Ta để tạo ra một con đường duy nhất hướng về Ta. Đừng bao giờ ngần ngại đồng hành với Ta khi Ta Mời Gọi các con, vì khi các con đáp lại lời mời gọi của Ta, các con sẽ phá hủy được sức mạnh của sự dữ. Sự dữ có thể gây đau đớn cho các con, nhưng khi các con để cho Ta dẫn dắt các con, thì các con có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào trên đường.

Ta yêu thương các con và Ta dẫn dắt các con, khi Ta bảo vệ những Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta trên toàn thế giới.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth